Board

Board of directors

 • Spokesperson and Treasurer, Søren Jeppesen (Institute for Intercultural Communication and Management, CBS)
 • Spokesperson, Annette Skovsted Hansen (Department of Asia Studies, AU)
 • Martin Hvidt (Center for Middle Eastern Studies, SDU)
 • Mikkel Funder (DIIS)
 • Vacant position
 • Vacant position

 Alternates

 • Aase Mygind Madsen (VIAUC)
 • Clemens Stubbe Østergaard (Institut for Statskundskab, AU)
 • Jørgen Dige Pedersen (Institut for Statskundskab, AU))
 • Iben Nathan (Global Udvikling, KU
 • Irene Nørlund (Professionshøjskolen Metropol)
 • Jens Lehrmann Rasmussen
 • Lotte Thomsen (Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, CBS))
 • Mette Kjær (Institut for Statskundskab, AU)
 • Torsten Rødel Berg (Foulum)