FAU (Foreningen af Udviklingsforskere i Danmark) og UM/Evalueringsenheden inviterer til seminar:

Tirsdag d. 6.3.2018 kl. 14.30-16.30

På KU-Science, Bülowvej 17, Konsistoriums mødesal (Ø34)

om:

Fremtidige fokusområder for udviklingsforskningen?

 

Set i lyset af større internationale skift politisk (i form af et øget fokus på nationalstaten), økonomisk med en stigende betydning af Asien, og partnerskabsmæssigt med SDG’erne, rejser der sig en række spørgsmål ang. udviklingsforskningen og dens bidrag til at forstå historiske, nuværende og fremtidige processer på globalt, regionalt, nationalt og lokalt niveau. Med et stigende fokus på ulighed, klima- og miljøforandringer, den private sektor, sundhedsproblemer, kulturelle og religiøse strømninger og politiske forandringer er der problematikker nok at tage fat på. Hvor og hvordan skal prioriteterne være set fra en dansk synsvinkel? FAU har inviteret 3 forskere fra forskellige danske udviklingsforskningsinstitutioner til at give deres bud og bedt UMs Evalueringsenhed om deres tanker på baggrund af de sidste års FFU-runder, som input til en bred debat om de spændende emner og perspektiver.

Program (foreløbigt):

14.30-14.40:    Velkomst, ved Christian Lund, KU-IFRO og Søren Jeppesen, CBS og talsperson for FAU

14.40-14.50:    Bidrag 1, ved Lars Buur, RUC

14.50-15.00:    Bidrag 2, ved Anne Meyer, DTU

15.00-15.10:    Bidrag 3, ved Anders Dalsgaard, KU-SUND

15.10-15.20:    Tanker på baggrund af FFU-erfaringer, ved Nanna Hvidt, UM-EVAL

15.20-15.40:    Pause, hvor KU-Science venligst står for kaffe og te

     15.40-16.25:    Kommentarer, input og debat, ordstyrer Annette Skovsted-Hansen, AU og                                          
             talsperson for FAU 

16.25-16.30:    Afrunding, ved Annette Skovsted-Hansen, AU & FAU

 

Tilmelding sker til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., senest fredag d. 2.3. kl. 15.

Deltagelse er gratis, men grundet et begrænset antal pladser er tilmelding nødvendig.

 

Vel mødt.

FAUs bestyrelse