Billede1

 

 

 

 

 Sekretær til FAU – Foreningen af Udviklingsforskere 

FAU søger en studentermedhjælp som sekretær for foreningen til at varetage diverse administrative opgaver. Stillingens omfang svarer til ca. 6-8 timer månedligt, men arbejdsbyrden svinger hen over året. Arbejdsopgaverne indeholder servicering af medlemmer, betjening af FAUs bestyrelse (indkaldelse, referat m.m.), udarbejdelse af elektronisk nyhedsbrev FAU-Nyt (4-6 x årligt), opdatering af foreningens hjemmesideog diverse forefaldende administrative opgaver. Arbejdet foregår enten hos studentermedhjælpen eller på kontoret på MSC, hvor foreningen har en arbejdsplads. Stillingen indeholder gode muligheder for at planlægge arbejdstiden efter studiet. Såfremt FAU afholder konference, vil den praktiske planlægning og afvikling heraf blive aflønnet særskilt.

Vi lægger vægt på, at studentermedhjælpen har stor interesse for udviklingsforskning, arbejder med udvikling i studierne og har studeret i min. to år. Samtidig søger vi en sekretær, der er god til at formulere sig skriftligt på dansk og engelsk. Du skal have et godt kendskab til gængse administrative Microsoft programmer som bl.a. Outlook og Word samt sociale medier som Facebook, og har du erfaring med CMS webredigering er det et plus (FAUs webside redigeres i Joomla). Du skal være god til at tage initiativ og arbejde selvstændigt, da man for det meste vil være alene om opgaverne, om end med en vis assistance fra FAUs talspersoner og FAUs kasserer.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2018 eller snarest derefter, og vi forventer, at du kan arbejde mindst 1 år. Lønnen udgør 120 kr./time + feriepenge.

Ansøgning og CV skal være sekretariatet i hænde senest torsdag den 20. september 2017 kl. 12.00 via e-mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Der afholdes samtaler onsdag den 26. september om eftermiddagen. Kontakt FAUs talspersoner Annette Skovsted Hansen, lektor, AU (20761017) eller Søren Jeppesen, lektor, CBS (23350387) for yderligere oplysninger om stillingen. For mere information om FAU se www.fau.dk.

 

FAU er en netværksorganisation af udviklingsforskere og studerende, udviklingsforskningsinstitutioner, samt ansatte i DANIDA, NGO’er og konsulentfirmaer. FAU arbejder primært for at fremme udviklingsforskning og styrke kontakten mellem forskere og praktikere indenfor udviklingsfeltet. FAU har et lille sekretariat, der for tiden har til huse hos Centre for Business and Development Studies, Department of Management, Society and Communication (MSC), CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg.