FAU (Foreningen af Udviklingsforskere i Danmark) og UM/Evalueringsenheden afholdt seminar tirsdag d. 6.3.2018 kl. 14.30-16.30 på KU-Science, Bülowvej 17, Konsistoriums mødesal (Ø34) om:

Fremtidige fokusområder for udviklingsforskningen?

 

Læs invitationen her
Arrangementet var vellykket med fin diskussion