Indkaldelse til årsmøde

Foreningen af Udviklingsforskere

Tirsdag d. 12. december 2017 kl. 12.30– 13.45

Årsmødet afholdes på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Østbanegade 117 (møderum 4. sal), 2100 København Ø. (Kontakt FAU’s sekretær Emilie Esbirk på 61689290, hvis der er behov for en beskrivelse af vejen til lokalet.)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om det forløbne års arbejde
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6 december. Forslag sendes til FAU’s sekretær, Emilie Esbirk, FAU, c/o CBS, Dalgas Have 15, 2. sal, 2000 Frederiksberg eller via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

På glædeligt gensyn til et godt årsmøde

Med venlige hilsner fra

FAU’s Bestyrelse