Links

ss

Conference registration

 

FAU-Nyt / 2016-3

December 2016

Annette Skovsted HansenSren Jeppsen

Velkomst v. Anette Skovsted-Hansen og Søren Jeppesen, talspersoner for FAU 

FAU har i løbet af året bidraget på forskellig vis til processerne omkring regeringens oplæg til udviklingspolitisk strategi samt finanslovsforslaget med fornyede midler til FFU. Det er f.eks. sket med brev til UM if. høringen om strategioplægget, møde med repræsentanter for UM, arrangement af et velbesøgt møde om FFU d. 8.9. i samarbejde med kollegaer fra RUC og KU, efterfølgende brev til UM, og sidst, men ikke mindst foreningens årsmødeseminar onsdag d. 2.11., med fokus på forskning i kapacitetsudvikling.

Vi ved endnu ikke hvordan de to processer ender, men håber at der både kommer en ny udviklingspolitisk strategi med en relevant rolle for forskningen OG de foreslåede beløb til FFU i form af hhv. 140 mil. Kr. til forskningsprojekter og 90 mil. Kr. til en 3. fase af BSU.

Det er klart, at foreningens arbejde må tage bestik af hvad Folketingets partier beslutter, herunder at FAU fortsat skal arbejde for at midlerne til udviklingsforskning øges, så de kommer tilbage til tidligere – og højere – niveauer.

FAU har også støttet op om arbejdet med at arrangere den 4. fælles nordiske konference om udviklingsforskning. Konferencen finder sted fra d. 20.-23.8.2017 i Bergen i Norge med titlen ’Globalization at the Crossroads. Setting New Boundaries and Inequalities.’  Det er vores søsterorganisation NFU, der er arrangør i samarbejde med Universitetet i Bergen og EADI. Konferencen er derfor også en EADI ’General Conference’. Den markerer at det nordiske udviklingsforskningssamarbejde nu får ‘sluttet cirklen’ efter startskuddet i 2011 i København og de efterfølgende konferencer i Helsinki i 2013 og Gøteborg i 2015. Vi skal naturligvis opfordre FAUs medlemmer og de danske udviklingsforskningsmiljøer til at indgå aktivt i konferencen i Bergen- og håber at se mange i det norske i august næste år. Og så kommer der en anden spændende proces efterfølgende med at afklare, om FAU og det danske miljø kan videreføre stafetten ved at arrangere den 5. fælles konference i 2019. Vi får se.

 

På FAUs vegne

Annette Skovsted-Hansen og Søren Jeppesen

Talspersoner

 


FAU medlemsskab for 2017

Bliv medlem eller forny dit medlemsskab hos FAU for 2017. 

Gennem kontingentbetaling er du med til at støtte et vigtigt arbejde for de tværfaglige perspektiver i udviklingsforskningen, herunder:

 • FAU-konferencen
 • De fælles nordiske konferencer om udviklingsforskning (afvikles i Bergen 21.-23. august 2017)
 • Rabat på deltagelsen i konferencerne
 • Mulighed for rabat på det fælles nordiske tidsskrift Forum for Development Studies (FDS - se nedenfor) og herunder mulighed for at publicere i FDS
 • Støtte koordinationen af de danske institutionelle medlemmers deltagelse i EADIs bestyrelse og meget mere ... 

 

Læs mere omkring medlemsskabet og betal kontigentet via dette link. Registrering kan også ske via FAUs hjemmeside.

 


Kalender

I den kommende tid er der flere interessante arrangementer, som vil være relevante for FAUs medlemmer. Vi lister nogle af dem op her:

 

 

 

 

 

 


 

EADI Nordic 2017

2017 byder på en god mulighed for at møde kolleger fra hele Norden og Europa til den EADI Nordic konferencen i Bergen 21.-23. august.

Der er lavet 12 forskellige paneler til konferencen, hvilket du kan læse mere om her. 

FAU opfordre alle i det danske udviklingsmiljø til at deltage ved konferencen og indsende abstracts til nogle af de over 40 forskellige working groups, der er dannet i forbindelse med konferencen. Der er lige nu call for abstracts med deadline den 31. januar. 

Callet for abstracts kan læses her.

EADI NORDIC 2017 Website Banner

 


Andet

Find FAU på Facebooklike

For at komme vores medlemmer og andre bedre i møde har FAU ny fået en side på facebook. Du kan finde os ved at søge på: FAU - Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark, eller ved at følge dette link.

 

Netværk for Danida Fellows - Potentiale for Danmark og alumner

Ved Annette Skovsted Hansen

Danida Fellowship Center har i april lanceret en alumneforening og en dertilhørende hjemmeside. Det er med stor interesse vi fremover kan følge medlemstallet stige og se hvad alumner og DFC vil komme til at bruge foreningen og alumnerne til. Derudover ligger der også et syd-syd potentiale for, at alumnerne vil kunne bruge hjemmesiden til at udbygge et netværk til hinanden med henblik på udveksling af ideer og kontakter i forbindelse med fremtidige uddannelsesvalg, professionelle opgaver, virksomhedsudvikling og meget mere. Se hvad japanerne og deres fellows igennem mere end 60 år blandt andet har brugt deres foreninger af alumner fra udviklingsbistandsfinansierede fellowship og traineeprogrammer til i min artikel ‘Global Alumni Networks: The Inclusion of Fellow Experts from Developing Countries in Epistemic Communities’ i Forum for Development Studies 42:2 (2015).

 

DIIS lancerer podcast

DIIS har i år startet sin egen podcast, hvor man kan blive klogere på en lang række af de emner, DIIS forsker i. DIIS Podcast henvender sig til en bred skare af lyttere, der er interesserede i udenrigs- og sikkerhedspolitik, udvikling, migration, fredsopbygning mm. 

Du kan læse mere om DIIS podcast og hvordan du abonnerer her.

 

Ansøg om PhD Scholarship ved Roskilde Universitet

Roskilde Universitet annoncerer nu deres årlige scholarships for ISE-PhD. Call for application kan findes her. Deadline er 30. januar 2017.

 

DANIDAS oplysningspulje: ansøgningsfrister i 2017

For Oplysningsprojekter og U-lands-tv-puljen er der i 2017 tre ansøgningsrunder.  Støtte til rejser og til besøg fra et udviklingsland kan søges løbende.

Næste ansøgningsfrist for Oplysningsprojekter og U-lands-tv-puljen er 27. februar 2017. 

Find flere informationer på DANIDAs hjemmeside.

 


Kom med input til FAU-Nyt 

FAU opfordrer gerne alle til at kontakte os, hvis man har kendskab til arrangementer, calls eller andre inputs til vores nyhedbrev, facebook og hjemmeside, som er relevante for vores medlemmer. Vi videreformidler gerne. Kontakt fau.ikl(a)cbs.dk for at høre mere.
 

FAU-Nyt / 2014-1

Velkomst v. Søren Jeppesen, Talsmand for FAU 

Kære FAU medlem,

Sren JeppsenVelkommen til en ny udgave af FAU-Nyt. Bestyrelsen har vurderet at der er behov for et format, som giver mere aktuelle indlæg i en lidt mere fordøjelig form end det hidtidige format af nyhedsbrevet. Vi forsøger os derfor med denne relancering af det elektroniske format. Det er også en format, der vil sørge for at medlemmerne får god lejlighed til at besøge vores nye hjemmeside. En hjemmeside, der har måtte gå en del igennem, før end den endelig så dagens lys i efteråret 2013. Vi håber, at I vil synes om det - og ellers er kommentarer til videreudvikling meget velkomne. Og indlæg til hjemmesiden er naturligvis også meget velkomne.

FAU er sammen med DDRN ved at planlægge årets konference. Temaet er 'Development Paradoxes' og konferencen finder sted d. 21-22 august i København. Man kan læse mere på www.fau.dk/conference - og første frist for indmeldinger er d. 15.3. hvor man kan komme med forslag til workshops og paneler.

Mens 2014 har budt på en ny minister for udvikling (og handel), og vi venter på Danidas færdiggørelse af den forskningsstrategi, som Christian Friis Bach påbegyndte, så trækker det op til BSU Generation 2.0. Efter at ministeriet valgte at trække støtten til Building Stronger Universities' initiativet sidste sommer, har man arbejdet på et nyt format. Dette format bliver præsenteret på et møde i ministeriet på tirsdag d. 11.3., hvor det så vil afløses hvilke aktiviteter, ressourcer og samarbejdsformer, som BSU 2.0 indeholder. Det bliver særligt interessant at se både hvordan ministeriet vil sikre syd-ejerskab, et slankt administrativt setup (der stadig kan sikre fornuftig substans) med mulighed for bæredygtige partnerskaber mellem syd og nord-institutionerne. Desuden bliver det spændende at se i hvilket omfang at det nye BSU vil give mulighed for videreførsel af de samarbejdsrelationer, som skabtes under BSU 1.0.

Mens en række udviklingsforskningsmiljøer arbejder hårdt på at få færdiggjort ansøgninger til FFU, venter hele miljøet også på at ministeriet skal lancere de nye tematiske rammer for forskningsmidlerne. Efter mange år med samme fremgangsmåde og relativt ensartede tematikker er det også tiltrængt med fornyelse. En fornyelse der også kunne bidrage til dynamikken i det danske udviklingsforskningsmiljø.

 

Mange hilsener

Søren Jeppesen

Talsmand for FAU & Lektor ved CBS

 


Nyheder fra FAU

 • Medlemsskab

FAU's sekretariet har netop åbnet op for kontingentindbetaling for 2014. Ved tilmelding kan du med fordel benytte vores nye online medlemsformular.

 • FAU-DDRN Konference

FAU og DDRN afholder fælles konference den 20. til 22. august 2014. Arrangementet afholdes under overskriften "Development Paradoxes - the difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction", og der er nu åbnet for workshop forslag. Læs nærmere om konferencen her.

 • Fælles nordisk konference

FAU afholdte sammen med vores nordiske søsterorganisationer fælles konference i november 2013. Arrangementet blev et stort tilløbsstykke med mere end 300 deltagere, 21 Working Groups og over 100 paper presentations. De finske værter har samlet højdepunkterne (abstract-booklet, Podcast mm.) fra konferencen på denne side.

 


Kurser og seminarer

 • Approaches to Development (Aarhus Universitet)

Frands Dolbergs kursus i ulandslære, der nu går under navnet "Approaches to Development", udbydes fra dette semester fra ARTS på Aarhus Universitet og Aarhus baserede medlemmer af bestyrelsen er inddraget i processen omkring en videreudvikling og –førelse af kurset. Vores primære formål er at sikre kursets relevans for en bred studentergruppe fra alle fag, fordi den blandede studentergruppe sammen med Frands Dolbergs praksiserfaring og netværk har været nogle af hovedstyrkerne i kurset, der har kørt siden 1980erne. Læs mere om kurset her.

Approaches to Development

 


Udgivelser

 • New book on Oil, China and the Two Sudans 

The need for oil in Asia’s new industrial powers, China and India, has grown dramatically. The New Kings of Crude takes us from the dusty streets of an African capital to Asia’s glistening corporate towers to provide a first look at how the world’s rising economies established new international oil empires in Sudan. For over a decade, Sudan fuelled the international rise of Chinese and Indian national oil companies. But the political turmoil surrounding the historic division of Africa’s largest country, with the birth of South Sudan, challenged Asia’s oil giants to chart a new course.

“The New Kings of Crude: China, India, and the Global Struggle for Oil in Sudan and South Sudan” Hurst, London, 2014

 • Making Aid Relevant - Article On The Decentralisation Of Danish Aid

In 2003, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark transferred the management of bilateral aid to Danish embassies in major partner countries. The initiative was taken partly to increase the effectiveness of Denmark’s development cooperation, partly to improve the conditions for “a real partnership with the recipient countries”. In a study published in Development Policy Review, Lars Engberg-Pedersen explores the Danish experience in detail and argues that the transfer of aid management also has unforeseen consequences.  

Lars-Engberg Pedersen: “Bringing Aid Management Closer to Reality: The Experience of Danish Bilateral Development Cooperation” in  Development Policy Review, 2014, 32 (1): 113-131

 • Factors Determining the Choice of Hunting and Trading Bushmeat in the Kilombero Valley, Tanzania

Regulation of illegal bushmeat trade is a major conservation challenge in Africa. We investigated what factors are most likely to induce actors in the bushmeat trade to shift to an alternative occupation by conducting a choice experiment with 325 actors in the bushmeat trade in the Kilombero Valley, Tanzania. Specifically, we asked respondents to choose between hunting or trading bushmeat and alternative salary-paying work, in a set of hypothetical scenarios where the attributes of these alternatives were varied and included measures of command and control, price of substitute meat, daily salary in the work option, and whether or not cows were donated to the respondent. We modeled the choice contingent on socioeconomic characteristics. The magnitude of fines and patrolling frequency had a significant but very low negative effect on the probability of choosing to engage in hunting or trading bushmeat compared with the salary of an alternative occupation. Donation of livestock and the price of substitute meats in the local market both affected the choice significantly in a negative and a positive direction, respectively. The wealthier a household was the more likely the respondent was to choose to continue hunting or trading bushmeat. On the margin, our results suggest that given current conditions in the Kilombero Valley on any given day 90% of the respondents would choose salary work at US$3.37/day over their activities in the bushmeat trade, all else equal.

Nielsen, M.R., Jacobsen, J.B. and Thorsen, B.J. (2013): "Factors Determining the Choice of Hunting and Trading Bushmeat in the Kilombero Valley, Tanzania". Conservation Biology.

 • Forum for Development Studies

FDSForum for Development Studies er siden 2010 blevet udgivet af Routledge, hvilket giver det international synlighed. Routledge fører løbende statistik med tidsskriftet og heraf fremgår det, at forfatterne og læserne kommer fra hele verden og at der er en stigende afvisningsprocent som led i kvalitetssikringen. I 2012 var Mogens Buch Hansen og Laurids Lauridsens artikel blandt de tre artikler med flest downloads (mere end 200). 

Tidsskriftssekretariatet og redaktionen befinder sig på NUPI (Norwegian Institute of International Affairs) og udgivelsesstøtte kommer fra Norwegian Association for Development. FAU, v. Annette Skovsted Hansen, har siden 2010 været repræsenteret i redaktionsgruppen for at styrke den fællesnordiske profil tidsskriftet har tilstræbt. Derfor udgives tidsskriftet også under undertitlen "The Nordic Journal of Development Research".

Alle medlemmer, og andre i det danske udviklingsmiljø og forskere i Syd, opfordres til at indsende artikler, boganmeldelser, debatindlæg mv. til  dette tidsskrift. Husk også at FAU medlemmer kan abonnerer på tidsskriftet til favorabel pris.

 


Andet

 • Ph.d.-forsvar

Fredag den 21. februar 2014 forsvarede Line Engbo Gissel sin PhD på Institut for Statskundskab (AU). Afhandlingen har titlen: ”Judicialising Peace. The International Criminal Court’s Impact on Political Settlements in Kenya and Uganda”.  Line er nu ansat på Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Globalisering.

 • Nye kandidatuddannelser

Københavns Universitet udbyder fra næste år to nye engelsksproget kandidatuddannelser, som er nært beslægtet med udviklingsområdet. Det drejer sig helt præcist om Advanced Migration Studies (MA) og Global Development (MSc). Læs nærmere omkring de to uddannelser her.

FAU-Nyt / 2014-2

Velkomst v. Annette Skovsted Hansen, Talskvinde for FAU 

Kære FAU medlem,

Lige hjemvendt fra den største konference om asiatiske studier i USA, Annette Skovsted Hansenhvor jeg havde sammensat og ledte et panel om japansk udviklingsbistand til Afrika, er jeg nu i gang med at lægge sidste hånd på en panelansøgning om Asiatiske Udviklingssamarbejder i Afrika til en konference om asienstudier i Afrika, der finder sted i Accra, Ghana, i januar 2015. [http://www.iias.nl/aasia-cfp] Fra mine egne undersøgelser og diskussioner med forskere fra hele verden, der arbejder med Asien-Afrika partnerskaber, er der ingen tvivl om, at meget vil ændre sig i den kommende tid i en sådan grad at asiatiske udviklingsmiljøer og initiativer i Afrika kommer til at marginalisere OECD og DAC.

Udviklingsforskning og udviklingspolitik er under forandring både nationalt og globalt. En ny fase af Building Stronger Universities (BSU) initiativet medfører at hele administrationen er overført til Danida og projektledelsen nu ligger hos sydpartnerne. Dermed er de danske universiteter og forskere sat ud af spillet. Rektor Lauritz Holm-Nielsen er ikke længere i Danske Universiteter og hans idé med BSU er nu overtaget helt af Danida. Temaerne og landene er de samme, men de danske universiteters interesser er ikke længere sikret en stemme.

Danske interesser på det afrikanske kontinent og deres understøttelse i danske udviklingssamarbejder sker ikke i et vakuum og der er nye strømninger i Syd-Sydsamarbejdet, der i stigende grad går uden om Europa og USA. Til januar afholder det nye A-Asia med støtte fra International Conference on Asia (ICAS) og International Institute of Asian Studies (IIAS) den første konference om asienstudier i Afrika. Flere paneler omhandler asiatisk bistand til Afrika med deltagere fra Asien, Afrika og enkelte europæere.

Vi bør ikke ignorere eller blot se ned på Danmarks konkurrenter på det afrikanske kontinent. Japan har længe forsøgt at indordne sig og tage ved lære igennem OECD og DAC og ved at deltage som observatør ved møder om udvikling i Nordisk Råd, men selvom Sydkorea nu også er blevet optaget som medlem af OECD/DAC, skal vi ikke forvente, at alle de asiatiske partnere finder det nødvendigt at vinde legitimitet på denne måde. Vi skal i dialog med potentielle asiatiske partnere og erkende, at de asiatiske partnere i det nye årtusind ikke blot forsøger, at opnå europæernes respekt, men kan gå ind og sætte hele det 50 år gamle OECD og DAC regime, der er styret af europæere, ud af spil, hvis ikke europæerne begynder at udvise mere interesse og respekt for andre tilgange til udvikling.

Japansk udviklingsbistand som inspiration for andre asiatiske samarbejdspartnere i Afrika er markant ikke mindst i forhold til prioriteringer og netværksopbygning i udviklingsinitiativer fra Kina, Sydkorea, Indien og Thailand, der alle tidligere har haft Japan som deres største donor. Blandt de asiatiske partnere i Afrika er der imidlertid to fløje, den ene med Japan som forbillede, der ønsker medlemskab i OECD/DAC klubben, men andre anført af Kina kører deres eget løb uden at foregive noget ønske om, at blive accepteret i klubben.

Hermed en opfordring til at deltage i konferencen i Accra i januar 2015 – fristen for panel og paper forslag er forlænget til den 15. april. Se link ovenfor.

 

Rigtig god fornøjelse,

 

Annette Skovsted Hansen

Talskvinde for FAU & Lektor ved Aarhus Univeristet 

 


Nyheder fra FAU

 • FAU-DDRN Konference / Call for working groups

FAU og DDRN afholder fælles konference den 20. til 22. august 2014. Arrangementet afholdes under overskriften "Development Paradoxes - the difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction". Vi anmoder alle interesserede om at fremsende forslag til Working Groups. Ny deadline for indsendelse er den 15. april. Læs nærmere om konferencen her.

 • FAU-DDRN konference / Master Thesis Competition

I forbindelse med sommerens konference udbydes en konkurrence for den bedste kandidatafhandling. Vinderen modtager en pris på 1000€ og der er også priser til 2. og 3. pladsen. Læs om de nærmere betingelser her.

 • Ny ansøgningsrunde til FFU

Danidas Forsknings Faglige Udvalg (FFU) er klar med nye temaer og indkaldelse af ansøgninger til strategiske forskningsprojekter. Læs mere her, bl.a. om de nye temaer og de ændrede retningslinjer for støtte til såkaldt syddrevne projekter

 • Medlemsskab

FAU's sekretariet har netop åbnet op for kontingentindbetaling for 2014. Ved tilmelding kan du med fordel benytte vores nye online medlemsformular.

 


Rapport fra årsmøde i EADI's Eksekutivkomité

Fredag den 21/3 deltog jeg i EADI’s årlige Eksekutivkomité-møde i Amsterdam. Lad mig kort rapportere om mine indtryk fra mødet:

 • Det lille EADI sekretariat i Bonn er hidtil på kompetent vis blevet ledet af Thomas Lavo. Han har søgt nye græsgange og i stedet er hans ’højre hånd’, Susanne von Itter, blevet udnævnt til direktør. Sekretariatet har 3 fast ansatte samt en del løst ansatte og budgettet er beskedent på omk. 4-500.000 Euro. Budgettet er helt overvejende dækket af den tyske føderale regering og lokalregeringen for North Rhein-Westphalen. Sidstnævnte har for øvrigt meddelt, at man ikke vil fortsætte støtten, hvorfor EADI er på udkig efter alternative finansieringskilder. 
 • EADI-sekretariatet har haft held til at medvirke til sikre et antal EU projekter, og har opbygget en vis kompetence i at styre sådanne projekter administrativt. Fokus rettes nu mod EU’s store Horizon 2020 forskningsprogram. Det blev diskuteret, hvordan EADI kan involvere sig mere i Horizon og samtidig sikre, at der også er fokus på udviklingsforskning. Det blev besluttet, at EADI’s præsident Isabelle Baud skal forsøge at lobbye for at sikre at udviklingsforskningen er repræsenteret i Horizon. EADI vil til støtte for præsidentens lobbyvirksomhed udarbejde et positionspapir, der angiver de kommende års vigtigste udviklingsdagsordener og deres relevans for Europa.EADI logo SQUARE
 • Ifølge EADI vicepræsident Jürgen Wiemann så er General Conference på sporet og det fornemmes, at der er stor interesse for årets fokus på middelklassens rolle i udvikling. Eksekutivkomiteen opfordrer til at medlemmerne promoverer konferencen i deres hjemlande.
 • I forbindelse med konferencen indkaldes der til ideer for nye arbejdsgrupper under EADI samt en undersøgelse af, om alle de nuværende ca. 30 arbejdsgrupper er aktive. Som bekendt er arbejdsgrupperne EADI’s hjerteblod; det er her den faglige aktivitet foregår mellem konferencerne.
 • EADI er yderst aktiv i at rekruttere nye medlemmer, især institutionelle medlemmer. Selvom EADI har mere end 200 medlemmer er der stadig mange potentielle institutioner der ikke er medlem. Ideer til mulige medlemmer vil hilses velkomne af sekretariatet.
 • EADI har udviklet et akkrediteringssystem for master uddannelser i development studies. Indtil nu har 5 uddannelser fået EADI akkrediteringen. Systemet er imidlertid en underskudsforretning for EADI og man diskuterer derfor måder hvorpå omkostningerne kan mindskes og/eller indtægterne øges. Undertegnede er sammen med andre udpeget til at kigge på dette problem og foreslå løsninger. 
 • European Journal of Development Studies (EJDR) er EADIs flagskib. Under ledelse af først Rajnesh Narula og senest Spencer Henson har tidskriftet udviklet en vis ranking, men lider stadig af en lidt for lav impact factor. Det blev diskuteret, hvordan man kan fokusere og/eller profilere tidskriftet bedre. En arbejdsgruppe under eksekutivkomiteen samarbejder med editorial board om dette.

Hvis I vil vide mere om EADI’s aktiviteter, eller har inputs til EADI’s arbejde, er I velkomne til at kontakte mig. Det skal nævnes, at jeg udtræder af eksekutivkomiteen fra 1/7 2014. Der skal derfor findes en ny dansk repræsentant og processen med udvælgelse af mulige kandidater er allerede undervejs. Deadline for at melde kandidater ind til EADI-sekretariatet er 2/5.     

Michael Wendelboe Hansen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Center for Business and Development Studies, Lektor ved CBS 

 


Fødevaresikkerhed eller fødevaresikring

 • Ole Myglegaard, Søren Tange Kristensen, Pernille Malberg Dyg, Liselotte Hedegaard, Aileen Robertsen. Hvad er ’fødevaresikring’? Er det et relevant begreb i Danmark. SUHR’s (nuværende Ernærings- og Sundhedsuddannelserne, UC Metropol), 2007
 • Miklos Somai, World’s agricultural production and trade: Food security at stake. World Economic Institute, Ungarn, 2012.

Fødevaresikkerhed er et tilbagevendende tema i udviklingsforskningen og i udviklingspolitik. Der er igen et stigende fokus på at sikre tilstrækkelige fødevarer til verdens befolkning. Men det er ikke nok at sikre tilstrækkelig med mad, den skal også fordeles mellem de sociale grupper, så alle har mulighed for at få tilstrækkelig mad med et ernæringsmæssigt indhold, som ikke skaber overvægt og fedme, som det er sket og fortsat sker i såvel udviklede som udviklingslande.

Den første artikel om ’fødevaresikring’ peger på det manglende begreb i Danmark og andre vestlige lande om at alle faktisk får en lødig og velsmagende kost. Det drejer sig ikke om ’fødevaresikkerhed’, som drejer sig om at fødevarerne er produceret og forhandlet under sikre forhold mht pesticider og at de er behandlet transporteret og opbevaret under sikre og hygiejniske forhold. Der findes ikke et ord som handler om at sikre en tilstrækkelig og sund kost til alle. Det er her artiklen forslår at vi på dansk kan tale om ’fødevaresikring’ (food security i modsætning til food safety). Denne debat giver anledning til at man heller ikke i udviklingslandene kun taler om at målet er at der er tilstrækkelig føde og mad til alle. Det gælder også om indholdet af den mad der rent faktisk fortæres er sammensat på en sundhedsforsvarlig måde. Artiklen herom fra 2007 trykkes igen, da denne problematik stadig er yderst relevant.

Den anden artikel handler om verdens landbrugsproduktionen vurderer og revurderer verdensproduktion og -handel af fødevarer i forhold til befolkningen og verdens forskellige regioner. Der peges på, at den faldende pr capita produktion som FAO har vist over de sidste 20 år nu er blevet revideret. Den nye analyse fra FAO peger på at produktionen pr capita ikke i sig selv er faldende. Det er en ret radikal revurdering i sig selv. Det betyder imidlertid ikke, at de eksisterende fødevarer fordeles til alle befolkningsgrupper. Der er stadig en stigende befolkning, som ikke får tilstrækkelig sammensat og sund kost – også i Europa. Desuden peger artiklen på de nye politikker i hhv USA og EU på landbrugsområdet. Selv om der er visse reduktioner i den offentlige støtte til landbruget, som har været til skade for mange udviklingslandes lokale produktion gennem mange år, så foregår de politiske ændringer i landbrugsstøtten ikke for at imødegå dette problem. De begrundes først og fremmest i interne forhold og ønske om et mindre offentlig støtte til landbruget. Konkurrencen over for udviklingslandenes fødevareproduktion er fortsat ulige.

Irene Nørlund (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ernæring og Sundhed, Lektor ved UC Metropol

FAU-Nyt / 2014-3

Velkomst v. Mikkel Funder, Bestyrelsesmedlem i FAU 

Kære FAU medlem,

I disse år har vi i udviklingsdebatten travlt med at tale om forandring.  Om nye globale mfu big11magtforhold, om vækst i syd, om bistandens ændrede rolle, og om nye aktører i udviklingsprocessen. Og det kan jo vitterligt være vældigt inspirerende at være forsker i en brydningstid. Det åbner nye vinkler og tematikker i det faglige stof, og tvinger os til at revurdere gamle antagelser.

Når dét er sagt, har jeg for nylig flere gange spurgt mig selv, om jeg ubevidst var ved at blive lidt for opslugt af denne meget stærke fortælling om ”en verden i forandring”.

Sidste år bemærkede jeg overfor en kollega på University of Nairobi, at byen da godt nok ændrede sig i disse år. Det var han ikke enig i. Byen vokser, sagde han, men på samme måde som den altid har gjort. For ham var det væsentlige ikke hvordan forandringen så ud, men hvordan den blev til. Han var stærkt kritisk overfor landets officielle vækst-filosofi, og mente ikke der var forskel på de grundlæggende dynamikker og skævheder i udviklingsprocessen før og nu.

Det kan man så være enig eller uenig i, men den underliggende pointe er vel væsentlig nok: Det er let at blive fascineret af forandringens udtryk, men det må ikke afholde os fra at undersøge om dens grundlæggende væsen i sig selv er forandret – og i såfald hvordan og hvorfor.

Samtidig er det som bekendt let at stirre sig blind på alt dét, der vitterlig forandres og overse dét, der ikke gør. Eksempelvis har nogle kommentatorer påpeget, at den såkaldte ”Africa Rising” diskurs har tendens til at bortlede vores fokus fra centrale problemstillinger - såsom den forsatte enorme fattigdom i de afrikanske lande. Et eksempel på kritikken kan læses hér: http://africasacountry.com/against-the-gospel-of-africa-rising/.

”The more things change, the more they stay they same” siger man. Det er ikke nødvendigvis rigtigt, men det er altid en mulighed der bør undersøges.

  

Mikkel Funder

Bestyrelsesmedlem I FAU & Seniorforsker ved DIIS 

 


Nyheder fra FAU

 • FAU-DDRN Konference / Offentliggørelse af første keynote speaker

FAU og DDRN afholder fælles konference den 20. til 22. august 2014. Arrangementet afholdes under overskriften "Development Paradoxes - the difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction". Planlægningen er i fuld gang og vi kan nu annoncere de to første første keynote speakers. Mike Morris, økonomiprofessor og leder af PRISM-netværket (Policy Research on International Services and Manufacturing) ved University of Cape Town og Stephanie Barrientos som er professor ved University of Manchester (Institute of Development Policy and Management) med særlig tilknytning til universitets Brooks World Poverty Institute. Læs nærmere om konferencen her.

 • FAU-DDRN konference / Master Thesis Competition

I forbindelse med sommerens konference udbydes en konkurrence for den bedste kandidatafhandling. Vinderen modtager en pris på 1000€ og der er også priser til 2. og 3. pladsen. Læs om de nærmere betingelser her.

 • Medlemsskab

FAU's sekretariet har netop åbnet op for kontingentindbetaling for 2014. Ved tilmelding kan du med fordel benytte vores nye online medlemsformular.

 


Seminarer og konferencer

 • Derudover afholdes der to konferencer i efteråret med udvikling i Asien som omdrejningspunkt. Det drejer sig om ADI's (The Asian Dynamic Initiative) konference med titlen 'Intra-­Asian Connections: Interactions, flows, landscapes' som afvikles på KU den 22. til 24. oktober samt ASEASUK's (As

  sociation of South-East Asian Studies in the UK) årlige konference, som finder sted i Bristol (12.-14. september)

 


Publikationer

States at work: Dynamics of African bureaucracies

African bureaucracies have attracted all kinds of – mostly negative – labels since the early 1990s: corrupt, ineffective, and expensive. The basis for such assessments has been thin. There has been little scholarly attention to the actual working of African state agencies.

The new book “States at Work” explores the mundane practices of state-making in Africa by focusing on the daily functioning of public services and the practices of civil servants. It tells a much more nuanced story about the dynamics of African bureaucracies.  Adopting mainly an ethnographic approach as a basis for theorizing, the authors – which includes DIIS researcher Ole Therkildsen - deal with topics including: bureaucratic cultures and practical norms, operational routines in offices, career patterns and modes of appointment; how bureaucrats themselves perceive and deliver goods and services and interact with service users; the accumulation of public administration reforms and how the different bureaucratic corps react to the ‘good governance’ discourse and new public management policies; the consequences of these reforms for the daily working of state bureaucracies and for the civil servants’ identities and modes of accountability; and the space that exists for bottom-up micro-reforms that build on local innovations or informal arrangements.

Out of the Woods: Gridlock in the IMF and World Bank puts multilateralism at risk

Professor Robert Wade and Jakob Vestergaard's  DIIS report on the gridlock in governance reforms in the IMF and the World Bank argues:  "The western hegemony of the past two hundred years is ending as power shifts towards the east and as western states lose the authority to uphold a rules-based multilateral order. In the wake of the Great Crash of 2008 the G20 leaders took steps to bolster the multilateral order, including reform of the governance of the IMF and the World Bank. We show that the these reforms have substantially failed to meet their ostensible objectives. First, in both organizations the developed countries gained voting share relative to GDP share between 2009 and 2014. Secondly, countries continue to vary widely in their share of votes relative to share of world GDP; in both organizations some countries have six times or more the votes relative to GDP of others. Politicians and analysts should pay greater attention to achieving more equitable governance in these important multilateral organizations. At the end we show how this could be done."

Ruling Elite Capture of New Economic Opportunities: The Development of Natural Resource Linkages in Mozambique

In this paper Lars Buur explores linkage creation in Mozambique related to mega-projects in natural resource extraction and development from a political economy perspective. This new DIIS Working Paper explores the ‘best practice’ attempts between commodity producers and local content providers. The paper argues that a relatively elaborate state organizational and institutional setup based on policies, strategies and units with funding tools has emerged over time in Mozambique in order to begin to reap the benefits of large-scale investments in the extractive sectors. However, despite the formal acknowledgement, very little has been achieved with regard to forward and backward linkages, state institutions are often despite the official government rhetoric of importance simply bypassed not only by foreign investors, but also by the political leadership.

Gender and land administration: the Case of Zambia

Gender and Land policies provide for the allocation of land to women - but have little impact on the ground.  This DIIS Working Paper is part of a series on gender equality and land administration within the ReCom framework. It discusses Zambia’s dual land tenure system, the ways in which gender issues have been incorporated in legal and policy documents, and the extent to which this has been reflected in practice. It also examines the role of donors in legal and policy processes and donor support to civil society in relation to women’s land rights.

FAU-Nyt / 2014-4

Velkomst v. Jørgen Dige Pedersen, Bestyrelsesmedlem i FAU 

Kære FAU medlem,

Omstruktureringen af den danske regering tidligere på året betød en ændret placeringJørgen Dige Pedersen af udviklingsbistanden. Udviklingssamarbejdet blev nu slået sammen med handelsområdet under en fælles minister, Mogens Jensen. Det har yderligere skubbet til de forandringer, som har været pågående i nogen tid, og som har betydet at udviklingsbistanden i stigende grad har skullet ’samtænkes’ med andre udenrigspolitiske kerneområder, først med fokus på sikkerhedspolitikken og nu i forstærket grad med den udenrigsøkonomiske politik vedrørende handel og investeringer.

’Samtænkningen’ med sikkerhedspolitikken blev især drevet fremad af den danske involvering i konflikterne i Irak og Afghanistan, og den har foreløbig resulteret i en betydelig omorientering af bistandsindsatsen imod netop disse to lande, og et stykke ud i fremtiden vil især Afghanistan udgøre et af de helt store indsatsområder for danskfinansieret bistand. ’Samtænkningen’ med handel og investeringsområdet har naturligvis i et vist omfang altid præget den danske bistandsindsats, men det ser nu ud til, at der under den nye minister for alvor vil blive skruet op for denne form for koordinering af politikområderne. Baggrunden for det er naturligvis den nuværende regerings store fokus på økonomisk vækst og beskæftigelsesfremme, som især forventes ske i form af en øget dansk eksport. En anden baggrund for det er de pågående ændringer i det globale vækstmønster, som har kunnet ses i nogen tid, men som er blevet ekstra tydeligt under finanskrisen og den efterfølgende Euro-krise. Det globale mønster ,som tegner sig, betyder nemlig, at størstedelen af den fremtidige globale vækst vil finde sted i de såkaldt ’nye markeder’, som først og fremmest er at finde blandt tidligere og nuværende fattige udviklingslande i først og fremmest Asien, men også i Afrika og i Latinamerika. Det er områder af verden, hvor Danmark hidtil primært har været aktiv i form af udviklingspolitikken, og hovedidéen bag den forstærkede ’samtænkning’ er netop at drage kommerciel fordel af udviklingssamarbejdet.

Ideen er som sagt ikke ny, men der er alligevel grund til at bide mærke i regeringens helt nye strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati.*) Det hedder sig her, at Udenrigsministeriet i højere grad vil orientere sig mod at betjene danske kommercielle interesser, og at denne interesse vil komme til udtryk i ministeriets politik, i dets organisering og i dets personalerekruttering. I forhold til udviklingsbistanden vil ministeriet arbejde for et styrket samspil med handelspolitikken ved at ’samtænke bredest muligt’. Hvad der præcist menes hermed er ikke helt klart, men det indbefatter mulighederne for at drage fordel af de (forhåbentlig gode!) politiske relationer, som mange års bistandsarbejde har tilvejebragt, og som måske endda kan fremme danske ’værdier og know-how’. Der nævnes ikke direkte, at den danske bistandsindsats skal ændres på væsentlige områder, men der er ingen tvivl om, at hele udenrigstjenestens arbejde og herunder den del, som vedrører bistand til fattigdomsbekæmpelse, vil blive underkastet et pres for at (også) at skulle tjene snævre danske kommercielle interesser.

Regeringens – og ministerens - nye strategi giver intetsteds indtryk af, at man er opmærksom på, at der på mange områder sagtens kan opstå konflikter mellem formålet om at fremme danske eksportinteresser og bistandens overordnede formål om at bekæmpe fattigdommen. Tværtimod synes det at være opfattelsen, som ministeren også tidligere i en aviskronik har givet udtryk for (Berlingske Tidende 20/3-2014), at handel og udviklingsarbejde smertefrit kan gå hånd i hånd i en fælles bestræbelse på af forbedre verden – ude som hjemme. Det er åbenbart ikke nødvendigt at overveje, hvordan man tackler eventuelle konflikter mellem danske interesser og hensynet til fattigdomsbekæmpelsen. Det gør naturligvis behovet for at den u-landsinteresserede danske offentlighed – NGOerne, aktivisterne, forskerne osv. – nøje bør følge udmøntningen af den nye strategi i praksis for at sikre at bistandsarbejdet i endnu højere grad end tilfældet har været hidtil ikke i praksis bliver et vedhæng til den danske konkurrencestats internationale økonomiske aktivisme.

 

Jørgen Dige Pedersen

Bestyrelsesmedlem i FAU & Lektor ved Aarhus Universitet

 

*) Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye Job, Maj 2014. (kan downloades fra www.um.dk)

 


Nyheder fra FAU

 • FAU-DDRN Konference / Ny frist for abstracts

FAU og DDRN afholder fælles konference den 20. til 22. august 2014. Arrangementet afholdes under overskriften "Development Paradoxes - the difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction". Der afholdes seks workshops ved konferencen, som relaterer til det overordnede tema. Den oprindelige deadline for indsendelse af abstracts er forlænget til den 23. juni.  

 • FAU-DDRN konference / Ny workshop

I forlængelse af den nye deadline har vi også inkluderet en 6. workshop som tager afsæt i CSO'er og deres funktion i forhold til at sikre udvikling og (økonomisk) sikkerhed. Læs nærmere om workshopppen her

 • FAU-DDRN konference / Rejselegater

I forbindelse med konferencen tilbydes der et begrænset antal rejselegater til deltagere fra Syd. Legatet dækker alle omkostninger relateret til deltagelsen. Betingelser for at komme i betragninger til rejselegat kan ses her. 

 • FAU-DDRN konference / Master Thesis Competition

FAU og DDRN udbyder en konkurrence for den bedste kandidatafhandling der falder under konferencens tema. Vinderen modtager en pris 1000 €, og der er også præmier til 2. og 3. pladsen. Deadline for indstilling er den 16. juni. Læs om de nærmere betingelser her.

 • Medlemsskab

FAU's sekretariet har netop åbnet op for kontingentindbetaling for 2014. Ved tilmelding kan du med fordel benytte vores nye online medlemsformular.

 


Seminarer og konferencer

 


EADI

Michael W. Hansen, CBS, er trådt tilbage som den danske repræsentant i EADI. Samtidig afstår FAU fra deres koordinerende rolle for indstillingen af det danske medlem. I stedet har RUC har indvilliget i at overtage repræsentationen fra 2014 til 2017, hvor Peter Kragelund vil være repræsentanten for de danske institutionelle medlemmer i EADIs Executive Committee (EXCO).

 


Andet

KU udbyder fire PhD-stipendier under Department of Food and Resource Economics (IFRO). Herunder inden for Global Development. Ansøgningsfrist en dern 15. juni. Læs nærmere her

FAU-Nyt / 2014-5

Velkomst v. Irene Nørlund, Bestyrelsesmedlem i FAU 

Kære FAU medlem,

Irene fotoA

FAU’s faste, store begivenhed er det årlige seminar. Årets emne drejede sig om ”Development Paradoxes – the difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction”. I år blev seminaret afholdt under nye former, dels var konferencestedet flyttet til de nye bygninger i FN-Byen i Nordhavnen i København, dels blev seminaret organiseret i samarbejde med DDRN (Danish Development Research Network), og dels blev det begrænset til kun at vare én dag.

De to hovedtalere i år var Mike Morris, University of Cape Town og Stephanie Barrientos, University of Manchester. De er begge gamle kendinger i FAU sammenhæng og har som mange FAU medlemmer fulgt debatten rundt i de mange arenaer, som har udspillet sig i udviklingsforskningen. De præsenterede deres forskning og nyeste ideer i forhold til to centrale områder hhv. industrialiseringen i Afrika og gender transformationen i den globale værdikæde.

Der blev desuden afholdt tre workshops:

Workshop 1: ”Fighting poverty where it matters most – Poverty in South Asia/India and in Sub-Saharan Africa: changes, development, perspectives, solutions, strategies, preconditions”.

Workshop 2: “Global value chain/production network perspective – virtues and shortcomings”.

Workshop 3: “Paradoxes of elite focus and poverty alleviation in development”.

Det faglige indhold kommenteres yderligere i separate afsnit nedenfor.

Til trods for at konferencen blev gennemført medio august, en tid berygtet for travlhed på universitetsgangene, lykkedes det os at samle 55 deltagere. Disse kom med vidt forskellige baggrund, både i forhold til alder, profession og baggrund. Samtidig var der en høj repræsentation af deltagere fra udviklingslande, hvoraf nogle forskede, underviste eller studerede i Danmark. Det viste sig, at der var stor diskussionslyst blandt deltagerne, både til plenumoplæg og i workshops, hvilket bekræftede os i, at konferencetemaet var grundlæggende relevant, men samtidig også bredt nok til at favne den forskelligartede deltagerskare.

FAU har efterfølgende evalueret på de indkomne kommentarer, og vi tager naturligvis de gode idéer med os til næste FAU konference i 2016. I mellemtiden retter vi dog blikket mod Norge - og vores søsterorganisation NFU - som med al sandsynlig skal være vært for den tredje fælles nordiske udviklingskonference i 2015. Så snart det er muligt, offentliggør vi naturligvis nyt herom. 

 

Irene Nørlund

Bestyrelsesmedlem i FAU & Lektor ved Metropol University College

 


FAU/DDRN Konferencen 2014

 • Fagligt indhold

Som nævnt i velkomsten blev årets keynotes givet af Mike Morris og Stephanie Barrientos. Begge indlæg tog afsæt i teorien omkring Global Value Chains, men deres respektive indlæg forfulgte separate spor. Morris genanalyserede de globale værdikæder og talte i særdeleshed om Afrikas muligheder ikke kun i forhold til udbudssiden af industriel produktion, men også på efterspørgselssiden, som han mener skal mere i fokus. Den økonomiske vækst er steget betydeligt i det sidste tiår, men det er et problem for afrikanske lande at komme ind på de globale markeder og derfor er eksporten fra Afrika stadig begrænset og fattigdomsproblemer ikke løst. Barrientos dykkede ned i sin seneste forskning med fokus på betydningen af - og mulighederne i - kvindernes tilstedeværelse i de enkelte led i kæden. Grundet det fælles teoretisk fodslag komplimenterede de to indlæg hinanden, hvortil gæsterne også fik lejlighed til at stifte bekendtskab med forskellige aspekter GVC’s ved nogen af de førende forskere inden for området.

De tre workshops havde forskellige temaer tilknyttet med afsæt i hver deres discipliner. Største interesse var der for Workshop 1, hvor 8 personer præsenterede forskning i relation til blandt andet fødevarer sikkerhed, klimaforandringer, CSOs og korruption. Workshop 2 tog stafetten op efter Morris og Barrientos og beskæftigede sig med GVC. Her blev der præsenterede papers fra både MSc studerende og etablerede forskere. Med baggrund i forskellige case studies blev der blandt andet kigget på GVCs i relation til NGO’er og fødevarer sikkerhed. Den sidste workshop indeholdte både paper præsentationer og en premiere på ny bogudgivelse (The politics of industrial policy: ruling elites and productive sectors) forfattet af forskere fra RUC, DIIS og AU. Fælles for alle indlæg var et fokus sammenspillet imellem eliter og fattigdomsudryddelse.

Alt materialet som blev præsenteret på konferencen kan downloades på følgende side

 

 • Master thesis competition

I et forsøg på at stimulere det akademiske vækstlag havde FAU og DDRN udbudt en konkurrence for nyudklækkede kandidater, som havde forfattet en afhandling i relation til konferencens tema. Dommerkomiteen modtog i alt 20 ansøgere, hvoraf tre gik videre til finalen. Ved konferencens afslutning blev slutplaceringerne fordelt med følgende resultat:

På en delt første plads:

- Thomas Vetter, KU, ’Adapt or Die? The Modernisation of Agri-Food Markets in Indonesia and its Implications for Smallholder Horticulture Production’

- Cecilia Gresersen & Matthias Trischler, CBS, ‘Exploring Innovation in Developing Countries; The case of the Kenyan renewable energy sector’

På en tredje plads:

- Julie Leth, KU, ‘The Environmentality of Forest Conservation – The Case of REDD+ in Tanzania’ 

 

 • Pre-conference event  

Dagen før konferencen afviklede DDRN og FAU et pre-conference event med det formål at igangsætte en alumni netværk tiltænkt akademikere og praktikere fra Syd, som tidligere har studeret og arbejdet i Danmark. Startsmødet havde besøg af 14 personer, herunder blandt andet DFC som udtrykte stor interesse i projektet. På mødet blev form og indhold af netværket drøftet, ligesom at der nedsat en styregruppe for den videre proces. Ved yderligere interesse i projektet kan Ransom Lekunze kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

 


Andet nyt fra udviklingsmiljøet

 • Fremtidens udenrigspolitik

  Udenrigsministeren har i samarbejde med Handels- og Udviklingsministeren opfordret alle danskere til at deltage i debatten omkring fremtidens danske udenrigspolitik. Der er tilmeld lagt op til, at diskussion i stort omfang skal tages på nettet. En sådan inkluderende proces er naturligvis interessant, og vi opfordrer vores medlemmer til at give deres besyv med. Læs nærmere om tiltager her.

 

 • Nordiske konferencer

  Om en god måneds tid holder vores norske søsterorganisation, NFU, en to-dags konference (1. til 2. oktober). Temaet for konference er 'On Whose terms?' og begivenheden tager sted i Tromsø.

 

 • Årsmøde

  Torsdag den 20. november afvikler FAU deres årlige generalforsamling, Årsmødet. Ligesom de forgange år afholdes mødet i to tempi; først afviklet selve generalforsamlingen, som er åben for alle medlemmer. Efterfølgende afvikler vi et fagligt seminar der er åben for alle interesserede. Temaet for seminaret er endnu ikke fastlagt, men bliver offentliggjort på hjemmesiden hurtigst muligt. Begge dele afvikles på CBS og tilmelding foregår via fau.dk.

FAU-Nyt / 2014-6

Velkomst v. Line Kikkenborg Christensen, Bestyrelsesmedlem i FAU 

Kære FAU medlem,

SHM 5521

Den danske udviklingsbistand til Bhutan ophører i juni 2015, men allerede ved udgangen af 2014 lukkes Danidas repræsentationskontor i Thimphu. Det er et vemodigt men også spændende farvel.

Bhutan har været programsamarbejdsland siden 1989 og Danmark har gennem mange år været Bhutans næststørste bilaterale støtte (efter Indien). Dansk udviklingsbistand har bidraget til væsentlige forbedringer i landet gennem støtte til sundhedssektoren, uddannelse, byplanlægning og udviklingen af det bhutanesiske demokrati. Danmarks støtte til Bhutan kan mærkes: det er et stærkt, selvsikkert og demokratisk Bhutan Danida siger farvel til.

Til trods for imponerede fremskridt står Bhutan dog stadig over for store sociale og økonomiske udfordringer. Som udviklingsforsker glæder jeg mig både til at se, hvilke veje Bhutan vælger i realiseringen af deres udviklingsfilosofi Gross National Happiness, og til at se hvilke refleksioner Danmarks exit fra Bhutan sætter i gang herhjemme. Hvilke erfaringer fra det succesfulde samarbejde mellem Bhutan og Danmark kan bruges fremadrettet? Hvordan kan Danmark fortsat støtte den positive politiske udvikling i Bhutan? Hvordan kan det forskningsmæssige samarbejde fortsættes mellem Bhutan og Danmark?

Især spørgsmålet om det forskningsmæssige samarbejde mellem Bhutan og Danmark er af stor interesse for mig. Som et led i udfasningen har Danida givet støtte til samarbejdsprojekter mellem danske og bhutanesiske forskere med henblik på opbygningen af forskningskapaciteten på Royal University of Bhutan. Projekterne startede i januar 2012 og afsluttes i december 2014 – samtidig med lukningen af repræsentationskontoret. Jeg har taget del i et af disse projekter og nu hvor vi blot har et par måneder tilbage af vores projekt, står det klart, at både bhutanesiske og danske forskere kan få udbytte af et fortsat samarbejde. Spørgsmålet er blot, hvilken form dette samarbejde kan tage.

Jeg håber, at de diskussioner som ophøret af udviklingsbistand til Bhutan kommer til at inspirere i løbet af den næste tid ikke kun vil skue bagud, men også beskæftige sig med hvordan den positive udvikling i Bhutan og kompetenceudviklingen i forskningsmiljøet på Royal University of Bhutan fortsat kan støttes.

 

Line Kikkenborg Christensen

Bestyrelsesmedlem i FAU & Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet  

 


Årsmøde 2014

 • Generalforsamlingen 

Årets generalforsamling afvikles den 20. november på CBS (Porcelænshaven 18 A, 2. sal, lokale 2.127). Mødet starter klokken 12.00 og forventes afsluttet klokken cirka 13.30. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og deltagerregistrering sker til sekretæren (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Invitation, med dagsorden og praktisk information, kan downloades her.

 • Fagligt seminar

Som altid afvikler vi i forlængelse af generalforsamlingen et fagligt seminar. Denne gang er titlen 'Fra MDGs til SDGs - Vejen dertil, indholdet og betydning for de fattige', hvortil der leveres indlæg fra UM og DIIS, imens det hele afrundes med en paneldiskussion. Se den fulde program og læs nærmere omkring tilmelding i den officielle invitation.

 


Publikationer og aktiviteter

 • Papers fra DIIS

  Rebel Rule in Eastern Congo

  New journal article on rebel governance in eastern Congo For almost two decades eastern Congo has been marred by violent conflict and state fragility. This has allowed new networks of actors to assume the role of public authorities and impose their own systems of governance. Armed actors play a crucial role in these emergent governance networks. In this article in the journal Peacekeeping Kasper Hoffmann and Koen Vlassenroot show how rebel rulers in Congo consistently reproduce existing state practices and norms rather than produce new modes of regulation and authority. On this basis the authors conclude that state discourse and practice remain the fundamental framework of governance in Kalehe even though the Congolese state is often portrayed as the paradigmatic case of state failure.

  Riding the Sudanese Storm - The BRICs and the Two Sudans

  In this new paper Luke Patey and Daniel Large examine the real-world realities of the rhetorics of "South-South" cooperation. Studying the role of China and India in the two Sudans, they  find that in practice China and India's engagement are mostly bilateral, and are influenced more by the realities of economic interest and Sudanese politics than by the grand principles of South-South cooperation. The reality of Chinese and Indian investments in the two Sudans thus evolve around extractive and infrastructure-based economic engagements that have conformed to the violent and unbalanced political economy of Sudan. 

 • Seminarer

  Vores samarbedsorganisation DDRN afvikler tre faglige seminarer frem imod udgangen af 2014. Her er nøgleordene blandet andet GVC, kapacitetsopbygning og fødevarersikkerhed. Seminarerne er åben for alle og afvikles i København. Læs nærmere omkring de forskellige tilbud i invitationen fra DDRN

 

FAU-Nyt / 2014-7

Velkomst v. Søren Jeppesen & Annette S. Hansen, talspersoner for FAU 

Kære FAU medlem,

Velkommen til årets første nummer af foreningens nyhedsbrev. Her vil vi kigge lidt tilbage på det forgangne år, ligesom vi berører nogle af de planlagte aktiviteter for 2015.

På foreningens årsmøde fremlagde FAU’s to talspersoner, Annette Skovsted Hansen og Søren Jeppesen, beretning for året, der var gået (for yderligere information – se her - link til beretningen). Selvom medlemstallet stadig er meget lavt ift. for et antal år siden, var der sket den positive udvikling, at det var steget for første gang i et antal år.

Annette Skovsted-Hansen er fortsat den danske repræsentant i redaktionen for Forum of Development Studies (FDS). Arbejdet har dog været præget af manglende kommunikation fra hoved-redaktørernes side, hvilket vi håber forbedres i 2015. Der er fortsat mulighed for at få rabat på FDS gennem FAU ved at betale 225 kr. per år for 3-4 numre af tidsskriftet. Og vi skal også opfordre FAUs medlemmer - og de danske forskere generelt - til at indsende bidrag/artikler til FDS!

Grundet afslutningen på Udenrigsministeriets støtte til dansk repræsentation i EADIs Executive Committee i 2014 har vi arbejdet på at finde en ny model for repræsentation og finansiering heraf. Blandt de danske institutionelle medlemmer af EADI var der klar støtte til en model, hvor en institution står for repræsentationen og finansierer deltagelsen. Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet indvilgede i at være den 'første' og udpegede lektor Peter Kragelund, nu institutleder for ISG, til at være den danske repræsentant for perioden 2014-2017.

Det Nordiske samarbejde på udviklingsforskningsområdet lå lidt stille i 2014, helt som planlagt, idet de enkelte foreninger afholdt hver deres konferencer. FAU og DDRN afholdt konferencen 'Development Paradoxes' d. 21.8. (se tidligere nummer af FAU-Nyt). Men efter skift af formand for Norsk Forening af Udviklingsforskere (NFU), hvor Hanne Sortevik Haaland fra Universitet i Agder blev valgt, er der kommet skred i forberedelserne af den 3. fælles nordiske udviklingsforskningskonference. I skrivende stund har Global Studies på Gøteborg Universitet påtaget sit værtskabet, med lektor Fredrik Söderbaum i spidsen. Der vil blive etableret en fælles nordisk planlægningsgruppe, som forventes af mødes i starten af det nye år for at få tema, format, dato m.v. på plads. Fra dansk side har Udenrigsministeriet/FFU indvilget i at FAU kan anvende de ca. 75.000 kr., der er tilbage af den afsluttende bevilling, til et dansk bidrag til konferencen. Der følger mere information, så snart at dette forefindes.

Desuden kan man læse om følgende begivenheder i nyhedsbrevet: FAU's Årsmødeseminar med fokus på SDGs, den kommende udviklingskonference i Finland samt få et indblik i DANIDA's dialogmøde om ulighed. 

Godt nytår

 

Søren Jeppesen & Annette S. Hansen

Talspersoner for FAU og lektorer v. hhv. CBS og AAU

 Sren JeppsenAnnette Skovsted Hansen

 


Nyt fra FAU

 • Fagligt seminar

Som altid afviklede vi i forlængelse af generalforsamlingen et fagligt seminar. Denne gang var titlen 'Fra MDGs til SDGs - Vejen dertil, indholdet og betydning for de fattige'. Der blev blandt andet præsenteret oplæg fra Lars Engberg-Pedersen (DIIS), Thomas Ravn-Pedersen (Verdens Bedste Nyheder) og Maria Ana Petrera (UM). Se de to førstnævntes indlæg her og her.

 

 • Den finske udviklingskonference 

Under titlen 'Rethinking Responsibility in Development: Contested Relations between Citizens, States and Corporations' afvikler vores finske partnerorganisation konference i midten af februar (12.-13. februar). Tilmelding foretages her og der kan læses nærmere info omkring arrangementet på deres hjemmeside.

 


Dialogmøde vedrørende ulighed holdt i af Danidas udviklingsfaglige tjeneste i Eigtveds Pakhus d 9. september.

Ulighed har den seneste tid i stadig stigende grad været dagsordensættende i udviklingssammenhæng. Tidligere har uligheds- og lighedshensyn indirekte været til stede i både Danida’s og danske NGO’ers støtte og dialog med partnere, men selv om vi på mange måder har beskæftiget os med ulighed findes der relativt få dokumenterede erfaringer af vores støtte til bekæmpelse af ulighed.                                       

Mødets formål var at få en dybere forståelse af ulighed i udviklingsprocesserne, at diskutere vore erfaringer med ulighed i udviklingssammenhæng, at identificere hvad vi og partnere skal gøre for at adressere de forskellige former for ulighed og ulighedens politiske økonomi. Mødet fokuserede på ulighed indenfor lande. Ca. 100 deltog i dialogmødet det var en række ansatte fra NGOer, forskningsinstitutioner og konsulentfirmaer samt relevante kontorer i UM.

Det var ikke meningen at vi skulle opnå enighed og det opnåede vi heller ikke. Men som de vedhæftede oplæg og referater kan det ses at ulighed har adskillige former og årsagssammenhæng. Der er links til præsentationer og referater som er lagt på hjemmesiden. 

Mødet blev indledt af Tove Degnbol, chef for UFT, der skitserede mødets formål.

Derefter kom tre indledende oplæg: 

1. Henrik Hansen, økonomisk institut, præsenterede økonomisk ulighed: Først de grundlæggende begreber: fattigdomsmål, ulighedsmål (forbrugsandele, gini indeks, forskellen på relative og absolutte opfattelser). Fortsatte med Pikketys analyser mht. ulighed i udviklingslandene, hvor der synes at være en tendens til koncentration af indkomster i den meget høje ende af indkomstskalaen, hvor en stor del af indkomsten er formueindkomst.  Derefter diskussion økonomisk udvikling og ulighed. Præsenterede Kutznets kurven der siger at uligheden først stiger og derefter falder med den økonomisk udvikling: Den er nu erstattet af noget nær enighed om at høj økonomisk ulighed skader den økonomiske vækst: Markedsimperfektioner kombineret med ulige muligheder (økonomisk ulighed) giver spild af ressourcer og økonomisk og politisk ulighed leder ofte til institutioner som søger at fastholde status quo. Se præsentation her.

2. Anders Baltzer Jørgensen, UFT, præsenterede multidimensionelle uligheder. Udover økonomiske uligheder er der: politiske, sociale, kulturelle og uligheder i forhold til køn, menneskerettigheder og sikkerhed. Uligheder er dybt forankret af strukturelle drivende kræfter og barrierer, som forstærker hinanden. Mht. f.eks. gruppetilhørsforhold, etniske minoriteter, forstærkende effekter, ulighed konflikter og vold, skal analyseres og adresseres. Vi skal stadig have en fattigdomsorientering, men gøre det i en ulighedssammenhæng og fortsætte med klar menneskerettighedsbaseret tilgang. Se præsentation her.   

3. Mette Bloch Hansen, 92-gruppen, præsenterede status for ulighed i Post-2015 Dagsordenen. Reduktion af ulighed har fået plads blandt de kommende Sustainable Development Gloals (SDG). Der er etableret en solid anerkendelse af at ulighed udgør en af de centrale globale udfordringer Post-2015 rammen må håndtere, hvis alle andre mål skal nås. Under diskussionerne var det en udfordring at målene skal være relevante for alle lande og at disse har fælles ansvar for at nå målene. Omfanget af reference til Menneskerettighederne, eksisterende konventioner og rettighedsbaseret tilgang har ligeledes været genstand for divergerende synspunkter. Gennemgik kort processen op til FN ’s Generalforsamling i 2015 dagsordenen hvor de endelige SDGer vil blive vedtaget. Berettede kort om Danske NGO’ers bidrag og synspunkter. Se præsentation her.

Om eftermiddagen behandledes ulighederne i fire Gruppemøder der hver havde to oplæg.

Gruppe 1: Økonomisk ulighed

·  Økonomisk ulighed. Henrik Hansen (KU). Se præsentation her.

·Ulighed og skat: Skat som årsag og løsning.Lars Kock (IBIS). Se præsentation her.

Gruppe 2: Social ulighed

·Ulighed og uddannelse. Education: a great leveller or a cementer of inequality. Helle Gudmandsen (IBIS). Se præsentation her.

·Social ulighed. De praktiske erfaringer fra Swaziland Morten Nielsen (Afrika Kontakt). Se præsentation her.

Gruppe 3: Menneskerettigheder og politisk ulighed

·Political inequalities understanding and practices. Carol Rask (FKN). Se præsentation her.

·Ulighed og børns rettigheder i post 2015-målene.Laust Leth Gregersen (Red Barnet). Se præsentation her.

Gruppe 4: Jordrettigheder, klimaændringer og ulighed

·Klimaændringer og ulighed. Rolf Hernø (CARE Danmark)Se talepunkter her.

·  Ulighed og jordrettigheder. Helle Munk Ravnborg (MS). Se præsentation her.

Opsamling fra grupperne og vejen frem. Ordstyrer. Lars Engberg-Pedersen. DIIS  

Hver gruppe fremlagde hovedpunkter fra diskussionerne og de blev diskuteret inden for rammerne af forståelsen af ulighed, erfaringer og begrænsninger

 • Forståelsen

Ulighed kan give nye eller i hvert fald mere komplette perspektiver på de begreber vi kender. Dynamikkerne der gør sig gældende i ulighedsbegrebet virker i høj grad situationsbestemte og det kan undertiden være svært at generalisere.

 • Erfaringer og begrænsninger

Der blev lagt op til at diskutere om et forøget fokus på ulighed indebar et skifte fra struktur- til aktørniveau. Man enes om at der bør være tale om et både-og-perspektiv. Der skal både fokuseres på empowerment, og på at fjerne barrierer i strukturen.

Det er basalt set de samme mekanismer der skaber ulighed, som skaber fattigdom. Fattigdom og ulighed er to forskellige mål, men mange tiltag rettet mod den ene område vil også have virkninger på det andet.

 • Yderligere materiale fra arrangementet

Opsamling på diskussioner ved indledende oplæg, konklusioner under gruppediskussioner, og afsluttende diskussion.

Referater af gruppediskussioner

Dagens program

Anders Baltzer Jørgensen

 

FAU-Nyt / 2015-1

Velkomst v. Annette S. Hansen, talsperson for FAU 

Kære FAU medlem,

Annette Skovsted HansenI det nye år er jeg trådt ind i FFU som et af tre nye medlemmer sammen med Seema Arora-Jonsson, lektor ved Department of Rural and Urban Development, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) og Nancy Karanja, professor i jordbrug ved Nairobi Universitet. FFU har med de tre nye medlemmer styrket sin faglige og internationale bredde med henblik på de næste tre års strategiske behov for udviklingsforskning. De medlemmer der fortsætter er Flemming Konradsen (Copenhagen School of Global Health, KU) som ny formand, Henrik Secher Marcussen(International Development Studies, RUC) for et år, Kåre Lehmann Nielsen (Biotechnology, Chemistry, and Environmental Engineering, AAU), Morten Bøås (Statskundskab, NUPI, Oslo), Stefano Ponte (International Political Economy, CBS) og Tove Degnbol (UM).

FFU hører under Det strategiske Forskningsråd og skal derfor udvælge temaer, der afspejler et eller flere identificerede behov for mere forskningsbaseret viden. Temaerne diskuteres i FFU og godkendes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden de udmeldes – for næste ansøgningsrunde bliver temaerne for de norddrevne projekter meldt ud den 6. marts. Der bliver afholdt informationsmøder om ansøgningsproceduren for de norddrevne projekter på Københavns Universitet den 12. marts og på Aarhus Universitet den 16. marts 2015. Desuden afholdes informationsmøder i Kathmandu den 25. marts, i Dar es Salam i midten af april og i Accra i maj.

FFUs midler uddeles blandt nord- og syddrevne projekter, hvor hovedansøgeren enten er tilknyttet en dansk forskningsinstitution eller en forskningsinstitution i Nepal, Tanzania eller Ghana. Ansøgere til de norddrevne projekter kan finde deres samarbejdspartnere i et af Danidas samarbejdslande: Afghanistan, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Ethiopien, Ghana, Indonesien, Kenya, Mali, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Pakistan, Palestine Territories, Syd Sudan, Somalia, Tanzania, Uganda, og Zimbabwe. Temaerne for de norddrevne projekter i indeværende ansøgningsrunde var 1) fred og statsopbygning,2) nye udviklingsaktører og 3) informations- og kommunikationsteknologi, hvorimod temaerne for de syddrevne projekter var landespecifikke og faldt inden for sundhed, landbrug, miljø og rettigheder. Temaerne i syd og mulighederne for de syddrevne projekter mener jeg kan tilskrives den mangeårige danske satsning på forskningskapacitetsudvikling, der falder inden for mit eget forksningsfelt.

Mere information om FFU kan findes her, hvor den officielle invitation til informationsmøderne i Danmark også ligger. Imidlertid vil jeg opfordre til at deltagere i Aarhus tilmelder sig på dette link og ikke direkte til den angivne e-mail.

I øvrigt er det vigtigt at bemærke, at bestyrelsen stadig er i trygge hænder med Søren Jeppesen som talsmand og kasserer.

Rigtigt godt 2015 og overvej gerne en FFU ansøgning, jeg hører også gerne fra FAU medlemmer om temaønsker til fremtidige runder.

 

Annette S. Hansen

Talskvinde for FAU, nyt medlem af Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU) og lektor i Japans og Globalhistorie ved Aarhus Universitet 

 


Nyt fra FAU

 • Den 3. fællesnordiske udviklingskonference 

De nordiske foreninger af udviklingsforskere har på skift afviklet konferencer i fælleskab. København lagde faciliteter til den første konference i 2011, hvilken blev fulgt op to år senere i Helsinki. I 2015 har svenskerne indvilliget i at tage værtskabet, hvorfor I allerede nu kan sætte kryds i kalenderen den 5. og 6. november. Konferencen afvikles i Gøteborg med School of Global Studies, University of Goteburg, som primus motor. Den endelig tema offentligøres i næste nummer af FAU-Nyt.  

 • Medlemskab for 2015 

FAU har netop udsendt den første kontingentskrivelse for 2015. Hvis du ønsker at støtte organisationen og dens aktiviter i 2015, kan du med fordel benytte vores online medlemsformular.  

 


Konferencer og seminarer

 • Postdevelopment as paradigme?  (8-10. juni, Helsinki)

The Finnish National Graduate Programme in Development Studies, DEVESTU, afvikler til sommer en post-development konference, hvor Arturo Escobar giver keynote. Der er et begrænset antal pladser ved konferencen og de skal søges inden 31. marts. Læs mere på DEVESTU's hjemmeside.

 • EuroSEAS 8th annual conference  (11-14. august, Wien)

The European Association for Southeast Asian Studies afholder deres 8. tværdiciplinære konference med fokus på Sydøstasien. Keynotes er Benedict Anderson and Ayu Utami og der er åbnet op for paper submissions. Læs nærmere her.

 • DIIS seminarer

DIIS huser som altid en række seminarer i marts måned. Nedenfor figurerer et par udvalgte events ligesom at hele listen kan findes her

- 'The Role of the World Bank in Tackling Transformational Development Challenges Monday', 9. marts hos DIIS,

- 'African Political Economy, Agrarian Change and Global Value Chains Friday', 13. marts hos DIIS

- 'Forests, climate change and the United Nations: Experiences from the UNREDD programme' 19. marts hos DIIS

 


Publikationer

Following the food-price hikes and financial crisis of recent years, food security has become increasingly prominent on the political agenda in many countries. This anthology is the first to bring together the multiple challenges that face food security in a rapidly changing world. The book explores the global and local challenges to food security in a context of market volatility, climate change and state fragility, and discusses the emerging ways forward. The book is edited by DIIS researchers Ian Christoplos and Adam Pain.

East Africa is undergoing a natural resource boom that has the potential to reshape national economies and development aid in the region. Questions remain whether key Danish development partners, including Tanzania, Mozambique, and Uganda, can harness newfound oil, gas, and minerals for industrial development and poverty reduction or will fall into similar 'resource curse' tarps experienced by their counterparts in West Africa.  What are the challenges facing East Africa resource-rich countries? Does aid have a role to play in this new and evolving environment? How will politics serve to strengthen or weaken how natural resources can ignite development? This DIIS report explores these questions on natural resource development and reviews recent aid for trade initiatives.

Aid donors and international agencies have struggled for more than a decade to find appropriate ways of helping facilitate development and transform violent conflict in areas of limited or contested statehood. These countries include South Sudan, Somalia, Afghanistan, or the Democratic Republic of Congo. A new report from DIIS analyses examples of three recent trends in international development cooperation, which aim at changing traditional aid approaches to better fit the challenges of these contexts.

As the UN climate change negotiations continue their bumpy ride towards a global deal, a question inevitably arises: If we get an agreement, who is actually going to implement it on the ground in developing countries, and why would they bother? In a new report from the Climate Change and Rural Institutions research programme, this issue is examined and discussed in the context of emerging lessons from national and local climate and disaster governance in Nepal, Uganda, Viet Nam and Zambia. The report examines the incentives and disincentives in prevailing governance systems for addressing climate change adaptation related global measures such as the Hyogo Framework on disaster risk governance and resilience. 

 


Andet

 • Professor MSO, AAU København

Aalborg Universitet (København) har slået en stilling op som professor MSO i forced migration and refugee studies. Ansøgningsfrist er medio apil og det fulde opslag kan læses her.

 • Bloggere søges til nyt projekt

IHU, Initiativet for Handel og Udvikling, er en nystartet forening som har et erklæret formål at dreje handelspolitikken i en retning, der er mere solidarisk med de fattige i u-landene og bæredygtig, set med miljø- og klimaøjne. I bestræbelserne herpå har de oprettet initiativet 'Handelsbloggen' som pt. søgere bloggere. Læs nærmere om foreningen her og muligheden for at blogge med.