FAU-Nyt / 2015-1

Velkomst v. Annette S. Hansen, talsperson for FAU 

Kære FAU medlem,

Annette Skovsted HansenI det nye år er jeg trådt ind i FFU som et af tre nye medlemmer sammen med Seema Arora-Jonsson, lektor ved Department of Rural and Urban Development, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) og Nancy Karanja, professor i jordbrug ved Nairobi Universitet. FFU har med de tre nye medlemmer styrket sin faglige og internationale bredde med henblik på de næste tre års strategiske behov for udviklingsforskning. De medlemmer der fortsætter er Flemming Konradsen (Copenhagen School of Global Health, KU) som ny formand, Henrik Secher Marcussen(International Development Studies, RUC) for et år, Kåre Lehmann Nielsen (Biotechnology, Chemistry, and Environmental Engineering, AAU), Morten Bøås (Statskundskab, NUPI, Oslo), Stefano Ponte (International Political Economy, CBS) og Tove Degnbol (UM).

FFU hører under Det strategiske Forskningsråd og skal derfor udvælge temaer, der afspejler et eller flere identificerede behov for mere forskningsbaseret viden. Temaerne diskuteres i FFU og godkendes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden de udmeldes – for næste ansøgningsrunde bliver temaerne for de norddrevne projekter meldt ud den 6. marts. Der bliver afholdt informationsmøder om ansøgningsproceduren for de norddrevne projekter på Københavns Universitet den 12. marts og på Aarhus Universitet den 16. marts 2015. Desuden afholdes informationsmøder i Kathmandu den 25. marts, i Dar es Salam i midten af april og i Accra i maj.

FFUs midler uddeles blandt nord- og syddrevne projekter, hvor hovedansøgeren enten er tilknyttet en dansk forskningsinstitution eller en forskningsinstitution i Nepal, Tanzania eller Ghana. Ansøgere til de norddrevne projekter kan finde deres samarbejdspartnere i et af Danidas samarbejdslande: Afghanistan, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Ethiopien, Ghana, Indonesien, Kenya, Mali, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Pakistan, Palestine Territories, Syd Sudan, Somalia, Tanzania, Uganda, og Zimbabwe. Temaerne for de norddrevne projekter i indeværende ansøgningsrunde var 1) fred og statsopbygning,2) nye udviklingsaktører og 3) informations- og kommunikationsteknologi, hvorimod temaerne for de syddrevne projekter var landespecifikke og faldt inden for sundhed, landbrug, miljø og rettigheder. Temaerne i syd og mulighederne for de syddrevne projekter mener jeg kan tilskrives den mangeårige danske satsning på forskningskapacitetsudvikling, der falder inden for mit eget forksningsfelt.

Mere information om FFU kan findes her, hvor den officielle invitation til informationsmøderne i Danmark også ligger. Imidlertid vil jeg opfordre til at deltagere i Aarhus tilmelder sig på dette link og ikke direkte til den angivne e-mail.

I øvrigt er det vigtigt at bemærke, at bestyrelsen stadig er i trygge hænder med Søren Jeppesen som talsmand og kasserer.

Rigtigt godt 2015 og overvej gerne en FFU ansøgning, jeg hører også gerne fra FAU medlemmer om temaønsker til fremtidige runder.

 

Annette S. Hansen

Talskvinde for FAU, nyt medlem af Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU) og lektor i Japans og Globalhistorie ved Aarhus Universitet 

 


Nyt fra FAU

  • Den 3. fællesnordiske udviklingskonference 

De nordiske foreninger af udviklingsforskere har på skift afviklet konferencer i fælleskab. København lagde faciliteter til den første konference i 2011, hvilken blev fulgt op to år senere i Helsinki. I 2015 har svenskerne indvilliget i at tage værtskabet, hvorfor I allerede nu kan sætte kryds i kalenderen den 5. og 6. november. Konferencen afvikles i Gøteborg med School of Global Studies, University of Goteburg, som primus motor. Den endelig tema offentligøres i næste nummer af FAU-Nyt.  

  • Medlemskab for 2015 

FAU har netop udsendt den første kontingentskrivelse for 2015. Hvis du ønsker at støtte organisationen og dens aktiviter i 2015, kan du med fordel benytte vores online medlemsformular.  

 


Konferencer og seminarer

  • Postdevelopment as paradigme?  (8-10. juni, Helsinki)

The Finnish National Graduate Programme in Development Studies, DEVESTU, afvikler til sommer en post-development konference, hvor Arturo Escobar giver keynote. Der er et begrænset antal pladser ved konferencen og de skal søges inden 31. marts. Læs mere på DEVESTU's hjemmeside.

  • EuroSEAS 8th annual conference  (11-14. august, Wien)

The European Association for Southeast Asian Studies afholder deres 8. tværdiciplinære konference med fokus på Sydøstasien. Keynotes er Benedict Anderson and Ayu Utami og der er åbnet op for paper submissions. Læs nærmere her.

  • DIIS seminarer

DIIS huser som altid en række seminarer i marts måned. Nedenfor figurerer et par udvalgte events ligesom at hele listen kan findes her

- 'The Role of the World Bank in Tackling Transformational Development Challenges Monday', 9. marts hos DIIS,

- 'African Political Economy, Agrarian Change and Global Value Chains Friday', 13. marts hos DIIS

- 'Forests, climate change and the United Nations: Experiences from the UNREDD programme' 19. marts hos DIIS

 


Publikationer

Following the food-price hikes and financial crisis of recent years, food security has become increasingly prominent on the political agenda in many countries. This anthology is the first to bring together the multiple challenges that face food security in a rapidly changing world. The book explores the global and local challenges to food security in a context of market volatility, climate change and state fragility, and discusses the emerging ways forward. The book is edited by DIIS researchers Ian Christoplos and Adam Pain.

East Africa is undergoing a natural resource boom that has the potential to reshape national economies and development aid in the region. Questions remain whether key Danish development partners, including Tanzania, Mozambique, and Uganda, can harness newfound oil, gas, and minerals for industrial development and poverty reduction or will fall into similar 'resource curse' tarps experienced by their counterparts in West Africa.  What are the challenges facing East Africa resource-rich countries? Does aid have a role to play in this new and evolving environment? How will politics serve to strengthen or weaken how natural resources can ignite development? This DIIS report explores these questions on natural resource development and reviews recent aid for trade initiatives.

Aid donors and international agencies have struggled for more than a decade to find appropriate ways of helping facilitate development and transform violent conflict in areas of limited or contested statehood. These countries include South Sudan, Somalia, Afghanistan, or the Democratic Republic of Congo. A new report from DIIS analyses examples of three recent trends in international development cooperation, which aim at changing traditional aid approaches to better fit the challenges of these contexts.

As the UN climate change negotiations continue their bumpy ride towards a global deal, a question inevitably arises: If we get an agreement, who is actually going to implement it on the ground in developing countries, and why would they bother? In a new report from the Climate Change and Rural Institutions research programme, this issue is examined and discussed in the context of emerging lessons from national and local climate and disaster governance in Nepal, Uganda, Viet Nam and Zambia. The report examines the incentives and disincentives in prevailing governance systems for addressing climate change adaptation related global measures such as the Hyogo Framework on disaster risk governance and resilience. 

 


Andet

  • Professor MSO, AAU København

Aalborg Universitet (København) har slået en stilling op som professor MSO i forced migration and refugee studies. Ansøgningsfrist er medio apil og det fulde opslag kan læses her.

  • Bloggere søges til nyt projekt

IHU, Initiativet for Handel og Udvikling, er en nystartet forening som har et erklæret formål at dreje handelspolitikken i en retning, der er mere solidarisk med de fattige i u-landene og bæredygtig, set med miljø- og klimaøjne. I bestræbelserne herpå har de oprettet initiativet 'Handelsbloggen' som pt. søgere bloggere. Læs nærmere om foreningen her og muligheden for at blogge med.