FAU-Nyt / 2015-6

2015 – Et dramatisk år for dansk finansieret udviklingsforskning

Ved Annette Skovsted Hansen, talsperson for FAU og lektor i historie og Japanstudier ved AU.Annette Skovsted Hansen

2015 blev et meget dramatisk år for dansk finansieret udviklingsforskning – første tegn fulgte hurtigt efter folketingsvalget og regeringsskiftet i juni, da de officielle udmeldinger om tildelingen af FFU midler blev udskudt på ubestemt tid. Senere skabte Finanslovsforslaget for 2016 som blev fremlagt i slutningen af september chokbølger i hele udviklingsmiljøet. Man havde nok ventet …, men ikke helt så gennemgribende beskæringer af alle udviklingsrelaterede aktiviteter.

FAU holdt årsmøde den 19. november med deltagelse af to ’praktikere,’ Kirsten Hjørnholm Sørensen fra MS og Niels Elbæk fra Nairobi-klubben, og to forskere, Lars Engberg Lars Engberg-Pedersen fra DIIS og Torsten Rødel Berg, AU/FAU og BSU-repræsentant. De inspirerede til en livlig debat om, hvordan vi ser fælles udfordringer og muligheder for at påvirke fremtidig dansk udenrigspolitik på udviklingsområdet. Taksøe-Jensen udvalgets rapport med en samlet vurdering af Danmarks fremtidige udenrigspolitik og Udenrigsministerens eget strategipapir er under udarbejdelse med frister i løbet af foråret. Deltagerne i diskussionen så et vindue for at påvirke debatten og forståelsen, der skal ligge til grund for udformningen af disse dokumenter. Konklusionen blev, at vi kan forsøge at koordinere vores udmeldinger, men vigtigst er at alle forsøger at melde klart ud, at udviklingsmiljøet i Danmark har stor betydning for dansk udenrigspolitik også fremover – med så mange konkrete eksempler som muligt – også gerne som udtryk for fornyelse og en gentænkning af miljøet.

Uddelingen af FFU midler blev endeligt offentliggjort i december, men næste ansøgningsrunde bliver først udmeldt efter finansloven for 2017 ligger klar i efteråret 2016.

Dette årets sidste nyhedsbrev byder traditionen tro på talspersonernes beretning, regnskab for det forgangne år og budget for det kommende år.

Fra FAUs bestyrelse ønsker vi alle medlemmer et rigtigt godt, produktivt og frugtbart nytår.

Glædelig jul og velfortjente fridage,

Annette Skovsted Hansen

 


Nyt fra FAU

Medlemskab for 2016

FAU drives på baggrund af kontigent fra vores medlemmer. FAU vil derfor gerne takke alle medlemmer for deres støtte i 2015. 

I starten af det nye år vil der blive udsendt indmeldingsbreve så man kan forny eller begynde sit medlemsskab for 2016 såfremt man ønsker at støtte organisationens forsatte virke og dens aktiviteter i 2016.

 


Konferencer og seminarer

Making Altenatives Visible

Finnish Society for Development Research afholder 11.-12. februar 2016 konference i Helsinki med titlen "Making Alternatives Visible. Fra den 1. januar vil der være åbent for tilmelding. Man kan læse mere om konferencen og tilmelding her

 

DIIS event

Torsdag d. 7 januar 2015 afholder DIIS arrangement med titlen "Europa under pres: EU og flygtningene". Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig på hjemmesiden for eventet

 

ICRA Courses

I perioden marts til juni 2016 arrangerer International Centre for development oriented Research in Agriculture (ICRA) tre kurser.

  1. Learning, action research and outreach for inclusive development - Boosting competencies in higher education, 29. februar til 18. marts. deadline for scholarships er 16. oktober 2015.
  2. Lier la recherche au développement inclusif pour la sécurité alimentaire - Relever les défis d’innovation rurale, 29 Fév-18 Mar 2016. Kurset afholdes på fransk.
  3. Linking research to inclusive development for food security - Facing rural innovation challenges, juni 2016. 

Læs mere om ICRAs kurser her.

 


Andet

Bogpræsentation: Higher Education and Capacity Building in Africa

Kom til præsentation af bogen Higher Education and Capacity Building in Africa: The geography and power of knowledge under changing conditions, der udgives på Routledge 2016. Bogen analyserer, hvad der sker, når man laver kapacitetsopbygning på universitetsniveau i Afrika - hvordan påvirkes den lokale vidensproduktion og hvordan er relationerne mellem forskerne i det globale syd og nord? Kapitlerne er skrevet af en lang række forfattere, der på forskellige vis har været involveret i kapacitetsopbygning i Afrika. Der vil være en præsentation af bogens konklusioner og perspektiver, samt oplæg der diskuterer disse ud fra både et forskningsmæssig og udviklingsmæssigt perspektiv.

Bogpræsentationen foregår torsdag d. 7. Januar, i Aud. 12 på Center for Afrikastudier (CAS), Købmagergade 46, 4. sal kl. 16 -18.

Læs mere om bogen her.

Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig

 

Call for for applications

The European Journalism Centre (EJC) har åbnet op for nye ansøgninger til den syvende runde af the Innovation in Development REporting (IDR) Grant Programme. Ansøgninger skal ske via deres online ansøgninsform