FAU-Nyt / 2016-2

  • Print

Maj 2016 - Mens vi venter på den nye udviklingsstrategi

Annette Skovsted HansenSren Jeppsen

Velkomst v. Anette Skovsted-Hansen og Søren Jeppesen, talspersoner for FAU 

Som et led i forberedelserne af den nye udviklingsstrategi afholdt FFU d. 31.3. seminar om ’strengthening linkages between development research and commercial interests’, hvor blandt andet tre af FAUs bestyrelsesmedlemmer deltog (Søren Jeppesen, Torsten Rødel Berg og Annette Skovsted Hansen). Derudover var der en række andre repræsentanter fra de danske universitetsmiljøer, fra dansk erhvervsliv samt inviterede gæster fra Holland og Sverige. 

Sus Ulbæk fra UM indledte mødet med en klar melding om, at udviklingsforskning igen vil komme på finansloven og at selvom særligt danske erhvervsinteresser var i fokus på dette seminar er der også midler til forskning, der inddrager det danske civilsamfund og SDG mål. Imidlertid er modaliteterne ikke fastlagt endnu. De modaliteter, der diskuteredes var:

  1. Hvilken rolle de 17 vækstrådgivere i 12 lande kunne spille ift. at være kontaktperson for mere formelle netværk af Danida fellows alumner, handelsforbindelser og andre allerede etablerede kontakter mellem danske universiteter, virksomheder mfl og deres partnere i partnerlandene og identificering af særligt relevante forskningsemner, samt relevante lokale samarbejdspartnere både på forskningsinstitutioner, i privatsektoren og i civilsamfundet og den offentlige sektor.
  2. Individuelle stipendier som en fleksibel modalitet til eventuelle afsøgning af potentielle samarbejder
  3. FFU projekter som forskning, der kan indgå i den 1% forskningsfinansieringsforpligtigelse.
  4. Kapacitetsudvikling som sikring af forankring i dansk forsknings- eller erhverspraksis. Konkret sikring af kvalitet som forstået af danskere af underleverandører og samarbejdspartnere inden for en række områder inklusiv forskning. Genoprettelse og videreførelse af de forskningsnetværk, der er blevet opbygget igennem stipendieprogrammer siden 1953.

Forskellige modaliteter for dette samarbejde diskuteredes mødet igennem. Diskussionerne afspejlede stor velvilje, men samtidig nødvendigheden af langt mere dialog for at forventningsafstemme og finde modaliteter, der kombinerer de forskellige styrker og interesser både i og uden for Danmark optimalt. Der var også opbakning fra erhvervsrepræsentanterne til at involvere sig i forskningssamarbejder med universiteterne. Det blev dog også fremhævet, at der er seks centrale udfordringer, der skal klares, hvis dette skal realiseres, herunder: overbevise industri om at investere i udviklingsmålene, engagere danske kompetencer, dilemmaet mellem langsigtede/kortsigtede resultater, ophavsret til forskningsresultater, og fastholdelse af fri forskning.

Mødet sluttede med den bemærkning at det forventes at udviklingsforskningen vil blive omtalt med 6 linjer i den kommende strategi på samlet ca- 12 sider. Så ikke megen plads, men dog lidt. Vi må derfor forsøge at påvirke det politiske beslutningsarbejde, når strategien bliver sendt til høring og se om vi kan fremme udviklingsforskningens placering heri.

Forårshilsener,                         

Annette Skovsted-Hansen (AU) og Søren Jeppesen (CBS), talspersoner for FAU  

 


Nyheder fra FAU

  • FAU er kommet på Facebooklike

For at komme vores medlemmer og andre bedre i møde har FAU ny fået en side på facebook. Du kan finde os ved at søge på: FAU - Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark, eller ved at følge dette link.

Vi glæder os til at få gang i siden smmen med jer! 

 

  • Nyt netværk for Danida Fellows - Potentiale for Danmark og alumner

Ved Annette Skovsted Hansen

Danida Fellowship Center har i april lanceret en alumneforening og en dertilhørende hjemmeside. Det er med stor interesse vi fremover kan følge medlemstallet stige og se hvad alumner og DFC vil komme til at bruge foreningen og alumnerne til. Derudover ligger der også et syd-syd potentiale for, at alumnerne vil kunne bruge hjemmesiden til at udbygge et netværk til hinanden med henblik på udveksling af ideer og kontakter i forbindelse med fremtidige uddannelsesvalg, professionelle opgaver, virksomhedsudvikling og meget mere. Se hvad japanerne og deres fellows igennem mere end 60 år blandt andet har brugt deres foreninger af alumner fra udviklingsbistandsfinansierede fellowship og traineeprogrammer til i min artikel ‘Global Alumni Networks: The Inclusion of Fellow Experts from Developing Countries in Epistemic Communities’ i Forum for Development Studies 42:2 (2015).

 


Andet

  • DIIS lancerer podcast

DIIS lancerer nu sin egen podcast, hvor man kan blive klogere på en lang række af de emner, DIIS forsker i. DIIS Podcast henvender sig til en bred skare af lyttere, der er interesserede i udenrigs- og sikkerhedspolitik, udvikling, migration, fredsopbygning mm. 

Vi tilbyder som udgangspunkt DIIS Podcast på dansk, men internationale gæster interviewes naturligvis på engelsk.

Dun kan læse mere om DIIS podcast og hvordan du abonnerer her.

 


Rejsebrev fra Sri Lanka

I marts 2016 var FAU's sekretær, Marie Schønning, 3 uger i Sri Lanka som led i hendes bacheloropgave i folkesundhedsvidenskab. Læs her om hendes oplevelser:

Jeg tog til Sri Lanka for at arbejde på mit bachelorprojekt om leptospirose, en vandoverført zoonose, som er en af de hyppigste infektionssygdomme i Sri Lanka.

Jeg var blevet lovet et datasæt jeg kunne arbejde med, men ellers havde kontakten til det medicinske fakultet på Rajarata University været ret begrænset før jeg landede i Colombo. Heldigvis viste det sig, at de var meget forberedte på mit besøg, og jeg fik en varm velkomst på Department of Community Medicine. For mig var dette korte ophold min debut som udviklingsforsker. Min opgave var at arbejde på mit eget projekt om risikofaktorer for leptospirose, men meget af tiden gik også med at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter, hvilket gav mig et rigtigt godt indtryk i hvordan landets sundhedssystem og lægeuddannelse er, plus en masse andet.

Sri Lanka har en meget smuk natur, hvilket også blev oplevet da afdelingen arrangerede en to-dages fælles udflugt rundt på øen i nogle helligdage. Sammenholdet på afdelingen var helt fantastisk, der var en rar og uformel stemning, med fællesfrokost og fællessang med musik på de lange såvel som korte busture.

Mens jeg var i Sri Lanka var det en af de tørreste og varmeste perioder i mange år. Landet får meget af dets energi fra vandkraft, men når det var så tørt kom der mange strømsvigt. Det ene af strømsvigtende varede mere end 10 timer, og var dermed det længste landsdækkende strømsvigt i 23 år. Alle disse strømsvigt gav sine udfordringer, når man var afhængig af batteriet på computeren for at kunne arbejde - på universitetet var der kun investeret i generatorer til de afdelinger med laboratorier og auditorierne. Så måtte mobilen bruges til at læse artikler på, eller man kunne snakke med lægerne og få svar på spørgsmål, Nu hvor strømafbrydelserne også gav dem uventet "mere tid".

Samtidigt med mit ophold var der også en hollandsk studerende fra Global Health på KU på afdelingen. Hun arbejdede på hendes speciale om mental sundhed. I weekenderne tog vi sammen på udflugter til kysten og andre byer. Dette var for os en en anden mulighed for at se landet andet end universitetet og byen - og en mulighed for mig til i farten fra bussen, at se små dele af livet på landet. På disse ture fandt vi på udtrykket "drive-by-scientist", hvilket betyder "forskeren" der med sit kamera fotograferer relevante motiver ud af vinduet fra bussen idet man kører forbi. På den måde fotograferede jeg alle de vandhuller, grøfter og rismarker, jeg kom forbi. Disse miljøtyper var alle på min liste over potentielle leptospirose smittekilder. Opholdet i Sri Lanka var meget godt og lærerigt for mig, og selv om der kom mange udfordringer for mit projektarbejde (strømsvigt og spontane udflugter), følte jeg, at jeg havde et meget bedre grundlag for min opgave end hvis ikke jeg havde været afsted. 

  

Marie i Sri Lanka