Juni 2017

Annette Skovsted Hansen

Velkomst v. Anette Skovsted-Hansen, talsperson for FAU 

Dette FAU Nyt indeholder to rejsebreve fra Dubai og Tanzania og en opfordring til at medlemmer melder sig som tovholdere på workshops til et Djursvold seminar i april 2018.

Desuden har vi sendt kontingentopkrævninger ud i maj og mange har allerede reageret, men vi håber flere vil overveje at fortsætte deres FAU medlemskab og anbefale medlemskab i deres netværk. Vi minder om, at FAU er en forening, der samler forskere, praktikere og studerende fra hele landet med interesse i udviklingsforskning og dens betydning for Danmarks involvering i lande uden for Europa. I 2016 spillede FAU en vigtig rolle i forhold til at oplyse Danida om forskerne ved danske forskningsinstitutioners interesser i fortsat støtte til forskning. Vi gør også opmærksom på, at medlemskabet hurtigt kan tjenes ind, hvis man skal til den fællesnordiske konference i Bergen i august, hvor FAU medlemmer får 600 NKK rabat og medlemmer får også rabat på Journal of Forum for Development Studies abonnement.

Bestyrelsen ønsker at genintroducere FAUs Djursvold seminar i april 2018, idet vi mener, at formattet med 3-4 workshops med hver tre sessioner afbrudt af 2-3 keynotes i plenum giver en unik mulighed for en længere og sammenhængende dialog omkring emner, vi og andre FAU medlemmer finder interessante. Vi håber, at så mange af Jer som muligt vil vælge at deltage og også gerne overveje, at være medtovholdere eller resourcepersoner i en workshop eller indsende forslag til keynotes inden FAUs næste bestyrelsesmøde den 6. juni. Foreløbigt er der tre konkrete workshop forslag, men se endelig også vores udkast. Kontakt gerne tovholdere eller byd ind med nye forslag til ostash(a)cas.au.dk.

 

Workshop: The private sector and financing the SDGs

Involverede indtil videre:

Lars Engberg-Pedersen, Danish Institute for International Studies

Rasmus Hundsbæk Pedersen, Roskilde University & Danish Institute for International Studies

Søren Jeppesen, Copenhagen Business School

Adam Moe Fejerskov, Danish Institute for International Studies

Michael Wendelboe Hansen, Copenhagen Business School

 

Workshop: State socialism – Does Welfare still have a Chance?

Tovholder: Aase Mygind Madsen (AAM) | VIA) - aam(a)via.dk

 

Workshop: Public-Private Partnerships

Tovholder: Annette Skovsted Hansen – ostash(a)cas.au.dk

 


FAU medlemsskab for 2017

Bliv medlem eller forny dit medlemsskab hos FAU for 2017. 

Gennem kontingentbetaling er du med til at støtte et vigtigt arbejde for de tværfaglige perspektiver i udviklingsforskningen, herunder:

 • FAU-konferencen
 • De fælles nordiske konferencer om udviklingsforskning (afvikles i Bergen 21.-23. august 2017)
 • Rabat på deltagelsen i konferencerne
 • Mulighed for rabat på det fælles nordiske tidsskrift Forum for Development Studies (FDS - se nedenfor) og herunder mulighed for at publicere i FDS
 • Støtte koordinationen af de danske institutionelle medlemmers deltagelse i EADIs bestyrelse og meget mere ... 

 

Læs mere omkring medlemsskabet og betal kontigentet via dette link. Registrering kan også ske via FAUs hjemmeside.

 


Rejsebreve

Besøg i en tanzaniansk blodbank

I februar og marts var FAUs sekretær, Marie, 6 uger i Moshi, Tanzania, i forbindelse med hendes studie i Global Health. Nedenfor kommer et lille rejsebrev fra hendes tur.

Vi var 20 studerende fra Københavns Univeristet, MSc in Global Health, der sammen tog til Tanzania, som en del a det obligatoriske feltophold. Formålet var at vi skulle følge de lokale MSc studerende i Public Health på Kilimanjaro Christian Medical University College, arbejde på forskningsansøgninger (en del af kursusopgaven) samt få et grundigt indblik i sundhedssystemet og de udfordringer det har. Som en del af kurset besøgte vi flere hospitaler, forskningsinstitutioner, klinikker og NGOer, som arbejder med sundhed.

Et af de steder, vi besøgte, der gjorde stort indtryk var besøget i blodbanken i Moshi. Jeg har selv været registreret som bloddonor i mange år, men aldrig fået doneret på grund af de skarpe krav til sikkerhed, der bl.a. inkluderer 8 måneders karantæne efter rejser til lande, hvor der er malaria.

Blodbanken i Moshi var fin og forholdsvis ny og lå ideelt tæt på byen, hospitalet og to colleges. WHO anbefaler at der få at møde behovet for blod, som minimum i et land er et lager på 10 units per 1000. I højindkomstlande er der som regel 9 gange flere donorer sammenlignet med lavindkomstlande. I Tanzania er kapaciteten blodtransfusion omkring 3,5 units per 1000. Der er altså en betydelig mangel på blod i Tanzania. Sikkerheden omkring blod er generelt god i Tanzania, donorer skal gennem et betydeligt sundhedstjek inden donationen, og der anvendes kun sterile materialer i forbindelse med at tage blodet. Blodet screenes for HIV og Hepatitis A og B, ligesom det gøres i Danmark. Derudover køles blodet ned, så malariaparasitter ikke kan overleve, og for at være dobbeltsikker gives alle blodtransfusioner sammen med malaria medicin.

Blodtransfusioner redder hver dag menneskeliv, når det gives til akutte patienter der har været ude for en ulykke, eller fødende kvinder, der forbløder, børn med akut malaria og patienter med alvorlig anæmi. Manglen på donorer er et stort på problem. Den dag, hvor vi besøgte blodbanken havde de kun haft 8 donorer forbi, dette kunne knap nok dække det daglige behov på Kilimanjaro Christian Medical Centre Hospital. Udfordringerne med at dække behovet for blod ligger også i, hvordan det bruges på hospitalerne. Dertil er infrastrukturen er en væsentlig barriere til at ikke kunne hjælpe mange patienter. Blodbanken i Moshi skal dække et stort område af det nordlige Tanzania, men når vejene er dårlige, særligt i regntiden, er det svært at nå frem med blodet til patienterne eller for patienterne at komme til de hospitaler, hvor der er et lille lager af blod.

Tre ud af os 20 studerende gav blod efter besøget, og jeg donerede blod for første gang. Selvom jeg blev lidt dårlig og det i sig selv ikke er en behagelig oplevelse, er jeg glad for at jeg gjorde det. Sygeplejerskerne var utroligt professionelle og værdsatte hver enkelt donor højt. I Tanzania er min blodtype forholdsvis sjælden, så da jeg tog fra blodbanken var det med beskeden om at de allerede havde en patient på et hospital i byen, som var klar til at modtage mit blod. 

I Danmark er der en lang tradition for at donere blod, og der er generelt overskud af både blod og plasma hvilket muliggør at sygehusene giver patienterne blod, der matcher deres egen blodtype.

Jeg havde aldrig tænkt på at donere blod i et andet land end Danmark inden jeg rejste, og jeg havde mine tvivl omkring donor- og patientsikkerheden omkring blodtransfusioner, inden jeg tog afsted. Jeg er glad for at jeg donerede blod, for selvom potentialet ved en bloddonation er det samme i Danmark og Tanzania, nemlig at redde liv, føler jeg alligevel at værdien at blodet er større i Tanzania, hvor manglen er større. Så tag gerne denne historie med i tankerne, næste gang I rejser ud.

 

Three years in Dubai. To live a ’field work.’

 Af: Associate Professor Martin Hvidt / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Center for Contemporary Middle East Studies, University of Southern Denmark

For the past three years, Martin Hvidt, has been employed at Zayed University in Dubai. For more than a decade his research has focused on the economic and social development of the six Gulf states: Bahrain, Qatar, Oman, Kuwait, Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE).

Two research grants from the Danish Social Science Research Council made it possible for him to spend substantial time in the region, and thus to publish on behalf of data collected during field work. In 2012 a position as full professor in ‘the political economy of the modern Gulf countries’ was posted by Zayed University, Dubai.

Zayed University, a 9000 student entity internationally accredited by Middle States Commission on Higher Education was an extremely interesting place to work. First, because it is Federal institution, meaning that it is state owned, and as such not one of the plethora of private international universities present in Dubai. The most important implication of this relates to the student body. At Zayed University all students are Emirati nationals, i.e. carry an Emirati passport. In Dubai there are around 2,5 million inhabitants, but only a meager 168.000 of these are nationals. So, teaching at Zayed University, offered a unique insight into the academic level of the youth, but more importantly, of the motivation, persuasion, political understanding and general world view of this small and normally inaccessible group of young nationals who will become the next generation of Gulf Arab leaders.

Second, being a Federal institution meant that it mirrored the culture, politics and aspirations of the government in UAE. In example the university maintained gender separated campuses. Zayed University started out in 1998 being only a female university but later added a male program. At the Dubai campus boys are only allowed on campus in the afternoons and only in a separate wing with security guarding all doors. While this seems unnecessarily strict relative to the day-to-day interaction among genders in public spaces in Dubai, it does adhere to established cultural norms, and is believed by the university leadership that the strict segregation creates a strong incentive for the parents to allow their girls to attend university. And the government is very keen on an expanded role of females in the development of the country.

Another example of government policies being transferred to our students is the following up on their policies. International key performance indicators point out that UAE has fallen behind in “innovative capacity.” As a response, the government designated 2015 as the “Year of innovation.” Strongly encouraged by the top leadership of the university, our department build the word “innovation” into

several of our course offerings, implemented “innovative” procedures at department and college level etc., and at university level lots of other “innovative” activities were initiated.

The third example of the interlinkages between politics and the institution relates to reforms. UAE is indeed a young state where sudden oil wealth modernized the country, but where traditional structures have persisted and economic inefficiencies have grown. Over the past three years I have witnessed significant reforms – or attempts at reforms - at the university; one leading to the dismissal of the entire finance department, one imposing budget cuts and increased teaching loads, one emphasizing increased research output, one aiming to hire more Emiratis in the administration and the latest where employment contracts are being aligned with contracts cross the public sector. While the rational basis behind each of these reforms certainly is well founded and from an economist’s perspective are both necessary and long overdue, the really interesting lessons for me related to the implementation process itself, being top down, ad hoc and too swift.

So for an outsider with research interest in the modern Gulf countries, three years at this particular university has been both academically fruitful and highly inspiring. As always, dipping down in reality usually is a worthwhile effort.

 


Kalender

I den kommende tid er der flere interessante arrangementer, som vil være relevante for FAUs medlemmer. Vi lister nogle af dem op her:

 • 7/6/17 klokken 15-18:00. Center for Afrikastudier, Københavns Universitet, inviterer til seminar i anledning af Africa Day 2017 med titlen "Africans speaking on Africa".

 • 8/6/17 klokken 15:30-21:30, Sommermøde om afrikansk forretningsliv og kultur: How to do business in Africa and synergize between African and Danish cultures? Learn, discuss and network – and meet people who share your interests. Frilandsmuseet, Kongevejen 100, Kongens Lyngby

 • 9/6/17 klokken 14-16:30, Prisuddeling af Ester Boserup-prisen, herunder oplæg ved prismodtagere Timothy Mitchell, "Economentality: How Capitalism Captured the Future", og Emilija Zabiliute, "Living with Others: Illness, Health Ecologies and Relations among Urban Poor in Delhi". Festauditoriet Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg.

 • 9/6/17 klokken 9-12:30, DIIS-seminar om: Hvordan går det med problem-landet Mali?

 • 11/6/17 klokken 16:30-18:30, Cinemateket, Verdenspremiere på filmen ‘Retten til at blive hørt – indianske folks kamp for overlevelse i Hondurasom mordet på den verdensberømte menneskerettighedsforkæmper Berta Cáceres sidste år. Efter filmen vil der være debat om filmen, om menneskerettighedssituationen i Honduras nu - og om det mere generelle spørgsmål om menneskerettigheder og danske/vestlige investeringer i skrøbelige demokratier. 

 • 12/6/17 klokken 8:45 - 12:00, workshop i Udenrigsminsisteriet om Danmarks Naboskabsprogram 2017-2021Naboskabsprogram 2017-2021. Principperne og indholdet af Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde med Ukraine og Georgien er under udarbejdelse. Derfor afholder UM en workshop, hvor udenrigsminister Anders Samuelsen vil præsentere prioriteterne i den nye strategiske ramme for Naboskabsprogrammet. Arrangementet afholdes på engelsk og er offentligt, men da pladsen er begrænset kræves der tilmelding. 

 • 13/6/17 klokken 13-15:00, DIIS-seminar om: Global climate governance in a changing world

 • 15-18/6/17, Mød UN City på Folkemødet i Allinge. I forbindelse med Folkemødet afholder UN City ikke mindre en 10 arrangementer der berører udvikling på forskellig vis. Dan dig et oveblik over deres arrangementer her.

 • 21/6/7 klokken 12-17:00 inviterer UNDP til innovationsseminar i UN City: UNDP, Danida and the Confederation of Danish Industries are inviting companies, UN innovators and other interested for an inter-active dialogue on innovative development and humanitarian assistance. The workshop will focus on new business opportunities through engaging in innovative sustainable development and humanitarian solutions.

 • 21/6/17 klokken 14-17:00, Cinemateket, film og debat: Gulabi Gang: Køn og ligestilling i et globalt perspektiv. Cinemateket viser filmen ’Gulabi Gang’ om kampen mod kvindeundertrykkelse i Indien og anerkendte praktikere og forskere i feltet giver den danske debat om ligestilling i udviklingssamarbejdet et internationalt perspektiv.

  


EADI Nordic 2017

2017 byder på en god mulighed for at møde kolleger fra hele Norden og Europa til den EADI Nordic konferencen i Bergen 21.-23. august.

Der er lavet 12 forskellige paneler til konferencen, hvilket du kan læse mere om her. 

FAU opfordre alle i det danske udviklingsmiljø til at deltage ved konferencen og indsende abstracts til nogle af de over 40 forskellige working groups, der er dannet i forbindelse med konferencen. 

Læs mere og tilmeld dig på konferenccen her.

EADI NORDIC 2017 Website Banner

 


Andet

Find FAU på Facebooklike

For at komme vores medlemmer og andre bedre i møde har FAU ny fået en side på facebook. Du kan finde os ved at søge på: FAU - Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark, eller ved at følge dette link.

 

Netværk for Danida Fellows - Potentiale for Danmark og alumner

Ved Annette Skovsted Hansen

Danida Fellowship Center har i april lanceret en alumneforening og en dertilhørende hjemmeside. Det er med stor interesse vi fremover kan følge medlemstallet stige og se hvad alumner og DFC vil komme til at bruge foreningen og alumnerne til. Derudover ligger der også et syd-syd potentiale for, at alumnerne vil kunne bruge hjemmesiden til at udbygge et netværk til hinanden med henblik på udveksling af ideer og kontakter i forbindelse med fremtidige uddannelsesvalg, professionelle opgaver, virksomhedsudvikling og meget mere. Se hvad japanerne og deres fellows igennem mere end 60 år blandt andet har brugt deres foreninger af alumner fra udviklingsbistandsfinansierede fellowship og traineeprogrammer til i min artikel ‘Global Alumni Networks: The Inclusion of Fellow Experts from Developing Countries in Epistemic Communities’ i Forum for Development Studies 42:2 (2015).


Kom med input til FAU-Nyt 

FAU opfordrer gerne alle til at kontakte os, hvis man har kendskab til arrangementer, calls eller andre inputs til vores nyhedbrev, facebook og hjemmeside, som er relevante for vores medlemmer. Vi videreformidler gerne. Kontakt fau.msc(a)cbs.dk for at høre mere.