FAU-Nyt - September

FAU-Nyt - September 2019


Siden sidste FAU Nyt har FAUs værtskab for The 5th Nordic Conference on Development været i fokus. Dette nummer indeholder en kort beskrivelse af forløbet af konferencen (se nedenfor). Vi er nu godt i gang med årsmøde og årsmødeseminarplanlægningen. Datoen forventes at blive tirsdag d. 19.11., så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Indkaldelsen til årsmødet og programmet for Årsmøde følger (bl.a. i næste nummer af FAU Nyt). Endelig rummer dette nummer af FAU Nyt en kort rapport fra Mikkel Funder, DIIS (og de danske institutionelle medlemmers repræsentant i EADI’s Executive Committee) om nyt fra EADI. Som mange vil vide, er der en evaluering af UMs midler til Udviklingsforskning i gang. Mens vi havde håbet, at nogle af resultaterne kunne have været genstand for en diskussion til Årsmødeseminaret, endda måske sammen med et møde med den nye minister for Udviklingsbistand Rasmus Prehn, er evalueringsrapporten forsinket (og ministeren har travlt). Derfor må begge dele vente til det nye år.


Fortsat godt efterår.

Annette Skovsted Hansen og Søren Jeppesen

Talspersoner for FAU5th Nordic Conference on Development Research 27-28 June


FAU hosted the 5th Nordic Conference on Development Research 27-28 June at CBS. The conference was the culmination of two years of intense planning between Finnish, Norwegian, Danish, and Swedish partners. We (FAU and our sister organisations NFU and FSDR along with the upcoming SDRN - Swedish Development Research Network) have agreed to continue the series of Nordic conferences on development research and start the 2nd circle by bringing it back to Copenhagen where it began in 2011.


The conference entitled ‘Knowledge Production in North-South Collaboration: Challenges in an Era of New Global Divides’ was a success in many ways. The conference was very well attended. The 150 participants included researchers and practitioners from the participating Nordic countries as well as from many research institutions in the Global South. Delicious, climate friendly, and plentiful nourishment, very helpful student support, and great keynote presentations by Gurminder Bhambra (Sussex University) and Melissa Leach (IDS, Sussex) along with 14 diverse panels ensured a most enjoyable and fruitful occasion for knowledge exchange and networking. 


Special cooperation with the Danida Fellowship Centre added another dimension to the conference with a focus on the Danida Alumni, the annual Danida Fellow Alumni Award and reception at CBS followed by a leisurely walk in sunny Frederiksberg to dinner and speeches in the garden of the Danida Fellowship Centre (Read more about DFCs involvement here).


We would like to thank all the participants for their contributions, while we appreciate the funding and contribution provided by the Norwegian Research Council, Danida and Center for Business and Development Studies (CBDS, CBS). The work ensuring that we can meet again for the 6th Joint Nordic Development Research Conference in Finland in 2021 has now started.


By Annette Skovsted Hansen 


 

EADI news

 

The blog: Debating development research

EADI’s blog “Debating Development Research” is now approaching its 1 year birthday. Resent blog posts cover a range of issues, including perspectives on the future of development research. To whet the appetite, here is a selection from recent posts:

 

  • Are we all developing countries now? (4/4 2019)
  • Challenges to EU Development Policy: Paradigm Lost or Stretched? (08/05 2019)
  • Why a decolonial lens must be at the heart of all those who claim to research and teach “development” (04/07 2019)
  • 5 Things that will Frustrate the Heck out of you when studying International Development (17/7 2019)
  • Why do we need Solidarity in Development Studies? (28/8 2019)

 

These and many other blog posts can be found here: http://www.developmentresearch.eu/


EADI conference 2020

The next EADI general conference will take place in the Hague, Netherlands from 29 June to 2 July 2020, with the overall theme of Solidarity, Peace and Social Justice. The call for papers will open October 15 2019. Details here: https://www.eadi.org/gc/2020/Facebook


For at komme vores medlemmer og andre bedre i møde har FAU ny fået en side på Facebook. Du kan finde os ved at søge på: FAU - Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark eller ved at følge dette link.


Kom med input til FAU-Nyt


FAU opfodrer gerne alle til at kontakte os, hvis man har kendskab til arrangementer, calls eller andre inputs til vores nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside, som er relevante for vores medlemmer. Vi videreformidler gerne. Kontakt fau.msc@cbs.dk for at høre mere.