FAU-Nyt - May 2019

FAU-Nyt - May 2019

Join us at the Nordics – 27-28 June at CBS, in Copenhagen, by Søren Jeppesen, Associate Professor, CBS & Co-Spokesperson, FAU


The FAU Board wishes all members a pleasant green – and soon hopefully also somewhat warm – Spring. In the midst of the ongoing election campaign in Denmark, the Consultative Committee on Development Research (FFU) has decided which proposals to prequalify and hence invite for full applications with submissions by 23rd August. See input on this by Annette Skovsted Hansen, Aarhus University and Co-Spokesperson of FAU in the newsletter (see here). And while discussions about the importance of the international perspectives and Denmarks’ engagement in international development cooperation have not really hit the center stage of the election campaigning (yet), exciting research continues. Aase Mygind-Madsen, VIA-AU, shares some observations and comments to the Doctoral Defense, which was held in Odense, April 5, 2019. Here, Associate Professor, Martin Hvidt, Center for Middle-East Studies defended his Doctoral Dissertation. Congratulations to Dr. Hvidt!


We are also pleased to inform that the preparations for the 5th Joint Nordic Development research Conference are well on their way. The conference will take place 27-28 June, at CBS (the Dalgas Have branch). The overall title is: Knowledge Production in North-South Collaboration: Challenges in an Era of New Global Divides (for more information see here). Two very interesting speakers Gurminder Bhambra, Prof. at IDS, Sussex, and Melissa Leach, Director of IDS, Sussex will give each their keynote. For more information on the keynote presenters, see the keynote page. 15 panels on a variety of topics, some closer related to the overall topic, others not so close, will provide opportunities to listening to a wide range of interesting presentations – and maybe present yourself. For the panels and the options to present, see the panel overview page.


In addition, the conference features a couple of exciting plenary panels and roundtables. Two presenting new books in the field, while another engages the Nordic governmental agencies on their ambitions and programs in the area of the overall topic (see the preliminary program here). And all this come alongside the presentation of this year’s DFC Alumni Price, including a reception at DFC and amble opportunities for networking during the two days. So we hope that you will take part – in that case see the registration procedure here). Members of FAU do, of course, get to participate at a special price – as do the members from our Nordic sister organisations NFU and FSDR, not to forget members of EADI. Registration is open until 14th June 2019.


All this would not have been possible without good support from in particular Danida and the Norwegian Research Council, who have generously provided funds, which also allows us to invite a good number of scholars from Southern Universities. We really appreciate this. Not only does it provide an excellent chance to host a highly interesting conference, but it also extends our Nordic Development Research collaboration, which now spans more than 10 years. The valuable input and support from NFU (the Norwegian Association of Development Researchers), FSDR (the Finnish Society for Development Research), the SDSN (the interim Swedish Development Studies Network) and NAI (Nordic Africa Institute) and EADI through the involvement of Henning Melber is a key part of the smooth planning process to date and the exciting content.


See you end of June :) 


Forsvar af doktorafhandling


Mangeårigt medlem af FAUs bestyrelse Martin Hvidt, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet, forsvarede den 5. april 2019 sin doktorafhandling ”Social and Economic Development in the Contemporary Arab Gulf States” på Syddansk Universitet.

Afhandlingen består af 9 artikler alle publiceret i anerkendte tidsskrifter, samt en sammenfatning udgivet på Syddansk Universitetsforlag. Doktorafhandlingen tager udgangspunkt i Golfstaternes lynhurtige udvikling fra underudviklede ørkenstater i 1950’erne til dagens økonomisk højt udviklede samfund med udpræget autokratiske styreformer. Disse stater analyseres i et spændingsfelt mellem områdestudier, Mellemøststudier og udviklingsstudier og skriver sig således ind i en særlig dansk bred udviklingsforståelse.

 

Golfstaternes økonomi er karakteriseret ved, at statens/’kongens’ indtægter kommer direkte fra salg af olie (en såkaldt rentier økonomi). Det interessante er, at en stor del af disse indtægter fordeles rundhåndet til lokalbefolkningen som velfærdsydelser, f.eks. i form af et gratis undervisnings- og sundhedssystem samt tilskud til brændstof, vand og gældssanering. Velfærdsydelserne står dog ikke til rådighed for migrantarbejdere fra især Sydøstasien, som udgør ca. 80% af befolkningerne. Golfstaternes styreform benævnes som autokratisk, hvor den tidligere sheikstyreform uden egentlig folkelig repræsentation informerer ledelsen via et patron-klientsystem.

 

En af Martins pointer er, at golfstaternes økonomi bør ses i sammenhæng med politikken og de institutioner, der fører politikken ud i livet. Ledelsesformen, hvor ’kongen’ afgør alt, karakteriseres som relativt autonom. I modsætning til andre autokratiske styreformer er det bemærkelsesværdigt, at Golfstaterne på intet tidspunkt har smidt udenlandske virksomheder ud af landet.

 

Første opponent, Jill Crystal fra Auburn Universitet, problematiserede afhandlingens påstand om at Rentier Stats teorien fortsat dominerer inden for studier af Golf-landene,. Endvidere undrede sig over genstandsfeltets afgrænsning. Hvad var baggrunde for at Martin ikke i sin økonomisk/politiske model inddraget andre olieproducerende lande i regionen som Iran og Iraq. Martins svar herpå var, at han ville gøre modellen klarere ved at undgå lande, der udover salg af olie også ernærede sig ved landbrugsproduktion, hvilket ikke er gældende for de arabiske Golfstater

 

Anden opponent, Jørgen Bæk Simonsen, K.U. lagde i sin opposition bl.a. vægt på spørgsmålet om forudsigelighed og spurgte i den anledning, om Martin mente, at han på baggrund af sit studie ville være bedre i stand til at forudsige fremtidige udfordringer end tidlige tiders områdestudier havde været.  Det mente Martin i og for sig ikke, men mente dog, at afhandlingen pegede på det problematiske i, at der ikke inden for den eksisterende styreform er tænkt på, hvad der skal ske, når olien slipper op.

 

Forsvaret blev afsluttet med at Martin fik tildelt doktorgraden og herefter kan kaldes sig Dr. phil.

 

FAU ønsker tillykke!

 

Aase Mygind Madsen

(Lektor, cand.scient.pol., Ph.D.)

Socialrådgiveruddannelsen, VIA

Campus C, Aarhus


FFU opdatering 


FFU ansøgninger er nu blevet udtaget til anden runde med afleveringsfrist den 23. august. Ansøgerne kontaktes direkte af Danida Fellowship Centre. Forskningsfagligt udvalg (FFU) mødtes i nationale screening komitéer i hhv. Ghana og Tanzania den 26. og 27. marts, hvor hhv. 4 og 5 ansøgninger udtoges til at gå videre til fase to. Den 24. og 25. april mødtes FFU i København og behandlede fase ét ansøgninger fra danske forskningsinstitutioner til hhv. vindue 1 og 2 modaliteterne. I alt bliver 23 inviteret til at indsende en fase 2 ansøgning til vindue ét og 17 projekter bliver inviteret til at gå videre til vindue to. 


Mere information – også om planer for den næste runde i 2020 – kan findes på Danida Fellowship Centres hjemmeside.


FAU medlemsskab for 2019


Bliv medlem eller forny dit medlemsskab hos FAU for 2019.

Gennem kontingentbetaling er du med til at støtte et vigtigt arbejde for de tværfaglige perspektiver i udviklingsforskningen, herunder:

  • FAU-konferencen
  • De fælles nordiske konferencer om udviklingsforskning
  • Rabat på deltagelsen i konferencerne
  • Mulighed for rabat på det fælles nordiske tidsskrift Forum for Development Studies (FDS - se nedenfor) og herunder mulighed for at publicere i FDS
  • Støtte koordinationen af de danske institutionelle medlemmers deltagelse i EADIs bestyrelse og meget mere


Læs mere omkring medlemsskabet på FAUs hjemmeside eller skriv til FAUs mailadresse (fau.msc@cbs.dk) eller direkte til FAUs studentermedhjælper Jeppe Skjærlund (jesk.msc@cbs.dk).
KalenderFacebook

For at komme vores medlemmer og andre bedre i møde har FAU ny fået en side på Facebook. Du kan finde os ved at søge på: FAU - Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark eller ved at følge dette link.


Kom med input til FAU-Nyt


FAU opfodrer gerne alle til at kontakte os, hvis man har kendskab til arrangementer, calls eller andre inputs til vores nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside, som er relevante for vores medlemmer. Vi videreformidler gerne. Kontakt fau.msc@cbs.dk for at høre mere.