Martins Doctorafhandling

Forsvar af doktorafhandling

Mangeårigt medlem af FAUs bestyrelse Martin Hvidt, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet, forsvarede den 5. april 2019 sin doktorafhandling ”Social and Economic Development in the Contemporary Arab Gulf States” på Syddansk Universitet.

Afhandlingen består af 9 artikler alle publiceret i anerkendte tidsskrifter, samt en sammenfatning udgivet på Syddansk Universitetsforlag. Doktorafhandlingen tager udgangspunkt i Golfstaternes lynhurtige udvikling fra underudviklede ørkenstater i 1950’erne til dagens økonomisk højt udviklede samfund med udpræget autokratiske styreformer. Disse stater analyseres i et spændingsfelt mellem områdestudier, Mellemøststudier og udviklingsstudier og skriver sig således ind i en særlig dansk bred udviklingsforståelse.

 

Golfstaternes økonomi er karakteriseret ved, at statens/’kongens’ indtægter kommer direkte fra salg af olie (en såkaldt rentier økonomi). Det interessante er, at en stor del af disse indtægter fordeles rundhåndet til lokalbefolkningen som velfærdsydelser, f.eks. i form af et gratis undervisnings- og sundhedssystem samt tilskud til brændstof, vand og gældssanering. Velfærdsydelserne står dog ikke til rådighed for migrantarbejdere fra især Sydøstasien, som udgør ca. 80% af befolkningerne. Golfstaternes styreform benævnes som autokratisk, hvor den tidligere sheikstyreform uden egentlig folkelig repræsentation informerer ledelsen via et patron-klientsystem.

 

En af Martins pointer er, at golfstaternes økonomi bør ses i sammenhæng med politikken og de institutioner, der fører politikken ud i livet. Ledelsesformen, hvor ’kongen’ afgør alt, karakteriseres som relativt autonom. I modsætning til andre autokratiske styreformer er det bemærkelsesværdigt, at Golfstaterne på intet tidspunkt har smidt udenlandske virksomheder ud af landet.

 

Første opponent, Jill Crystal fra Auburn Universitet, problematiserede afhandlingens påstand om at Rentier Stats teorien fortsat dominerer inden for studier af Golf-landene,. Endvidere undrede sig over genstandsfeltets afgrænsning. Hvad var baggrunde for at Martin ikke i sin økonomisk/politiske model inddraget andre olieproducerende lande i regionen som Iran og Iraq. Martins svar herpå var, at han ville gøre modellen klarere ved at undgå lande, der udover salg af olie også ernærede sig ved landbrugsproduktion, hvilket ikke er gældende for de arabiske Golfstater

 

Anden opponent, Jørgen Bæk Simonsen, K.U. lagde i sin opposition bl.a. vægt på spørgsmålet om forudsigelighed og spurgte i den anledning, om Martin mente, at han på baggrund af sit studie ville være bedre i stand til at forudsige fremtidige udfordringer end tidlige tiders områdestudier havde været.  Det mente Martin i og for sig ikke, men mente dog, at afhandlingen pegede på det problematiske i, at der ikke inden for den eksisterende styreform er tænkt på, hvad der skal ske, når olien slipper op.

 

Forsvaret blev afsluttet med at Martin fik tildelt doktorgraden og herefter kan kaldes sig Dr. phil.

 

FAU ønsker tillykke!

 

Aase Mygind Madsen

(Lektor, cand.scient.pol., Ph.D.)

Socialrådgiveruddannelsen, VIA

Campus C, Aarhus