FAU-Nyt - Januar 2020

FAU-Nyt - Januar 2020


Velkommen til et nyt år i FAU. Dette FAU Nyt indeholder en introduktion af vores nye sekretær Emma Vandkilde, som studerer statskundskab i Aarhus og har fået kontorplads ved Institut for Kultur og Samfund i nærheden af Annette Skovsted Hansen (vores talsperson i Aarhus). Emma vil være med til skype bestyrelsesmøderne sammen med Aarhusmedlemmerne fremover, men først afholder vi det konstituerende bestyrelsesmøde den 4. februar hos Irene Nørlund som traditionen byder. Tak til Irene og Anders for at lægge lejlighed til. FAUs bestyrelse har igen fået aktiv repræsentation fra både RUC og Aalborg Universitet, så vi kan få opdateringer og udveksle erfaringer alle universiteterne i Danmark imellem. Det ser vi som talspersoner meget frem til.

 

Vi afholdt et spændende årsmøde og årsmødeseminar den 19. november, hvor vi diskuterede forskningsformidling. Se mere nedenfor. Medlemskontingentopkrævninger for 2020 er udsendt, så husk venligst at få indbetalt det relevante beløb (og bemærk, at der er nye satser for alle medlemskategorier undtagen institutionerne!), og afrapportering og afregning for den fællesnordiske konference i juni er afsendt.

 

2020 forventer vi at afholde halvdagsseminar om hhv. evalueringen af dansk udviklingsforskning og FFU og dels om dansk udviklingsforskning med den nye minister. Andre forslag modtages gerne. Med vores nye sekretær vil bestyrelsen også satse på at være mere aktive på sociale medier.

Vi ønsker alle et godt nytår og glæder os til spændende udviklingsrelaterede diskussioner i det nye årti.

 

Annette Skovsted Hansen, AU og Søren Jeppesen, CBSNy Sekretær i FAU 


Kære medlemmer af FAU

Jeg er Emma, og jeg er jeres nye sekretær. Jeg studerer samfundsfag på Aarhus Universitet og er rigtig glad for det. For tiden læser jeg til eksamen, men når der i perioder er mere tid end i en læseferie, underviser jeg gymnasieelever rundt om i landet i den sekteriske konflikt mellem Saudi-Arabien og Iran. Generelt drages jeg af det store udland, hvorfor jeg tænker, vi på forhånd har en smule til fælles. Jeg er nysgerrig på, hvad en forening som FAU laver, og hvem I er som medlemmer. Af den grund glæder jeg mig meget til at møde jer, høre om jeres arbejde og projekter og ikke mindst til det fremtidige samarbejde i foreningen.

Med ønsket om en god start på året
Emma Vandkilde


 

Invitation til seminar v. "Evaluation, learning and quality department (ELK)"

Medlemmer i FAU er inviteret til seminar af udenrigsministerets ELK-afdeling omhandlende evalueringen af DANIDA støtte og udviklingsforskning

Seminaret er den 4. februar 2020. 

Læs invitationen her og få flere informationer og se hvordan man tilmelder sig. Facebook


For at komme vores medlemmer og andre bedre i møde har FAU ny fået en side på Facebook. Du kan finde os ved at søge på: FAU - Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark eller ved at følge dette link.


Kom med input til FAU-Nyt


FAU opfodrer gerne alle til at kontakte os, hvis man har kendskab til arrangementer, calls eller andre inputs til vores nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside, som er relevante for vores medlemmer. Vi videreformidler gerne. Kontakt fau.msc@cbs.dk for at høre mere.